CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS SAU TƯỞNG NIỆM 30-4

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS SAU TƯỞNG NIỆM 30-4

Cộng Đồng Người Việt Dallas đã tổ chức thành công ngày tuần hành tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 lần thứ 43. Nhưng không phải vì thế mà không có những khuyết điểm! Một số người quan tâm lại nghĩ rằng Ban Quản Trị Cộng Đồng Dallas “đang ngủ” trên chiến thắng, do đó cho đến nay gần đúng một tháng nhưng không có một buổi họp nào  để rút ưu khuyết điểm ngỏ hầu lần tổ chức kế tiếp sẽ hoàn hảo hơn. Những công việc theo số đồng hương nhận định là Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng đang dậm chân tại chỗ. Cựu Chủ tịch Cộng Đồng Dallas Phạm Quang Hậu đang là Quản trị viên, người bỏ nhiều thời gian nhất cho các sinh hoạt bên ngoài đã không còn nhiều sức khỏe cần thời gian dưỡng bệnh. Lá cờ máu vẫn còn tồn tại trong trường Wakelam High School ở Frisco City. Sư Chánh Kiến Chùa Đạo Quang luôn nhắc nhở việc này. Công việc này được giao cho ông Phạm Quang Hậu và ai sẽ là người thay thế ông Hậu để nhắc nhở và theo dõi diễn tiến đến khi nào thì cờ vàng sẽ được thay thế cờ đỏ? Nhiều việc khác mà cộng đồng cần phải thu xếp theo thứ tự ưu tiên để thực hiện.

Như chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến là Ban Quản Trị Cộng Đồng nên giải thích cho đồng hương rõ số tiền của thành phố cấp cho Cộng Đồng Dallas từ năm 2017 đến 2018 cho việc sửa chữa, tu bổ cơ sở nhưng đến nay vẫn im lặng. Anh Bảo Vinh thành viên trong tổ chức Đa Văn Hóa đã thắc mắc với bà Jennifer Nguyễn “Cộng Đồng Dallas đâu có làm gì mà xin tiền!” . Số tiền $16,000 còn lại của bà bác sĩ Trước đây dành cho chương trình dành cho học sinh xuất sắc mỗi năm “đóng băng” để làm gì? Và một nguyên tắc xã giao tối thiểu dành cho chức vụ Thị Trưởng, Nghị Viên mỗi lần đắc cử bằng một lá thơ chúc mừng cũng rất hiếm hoi. Chúng tôi hy vọng Hội Đồng Quản Trị cần thay đổi nguyên tắc làm việc khác để xây dựng và phát triển cộng đồng. Chúng tôi, trong vai trò truyền thông cũng sẵn sàng đón nhận những đóng góp xây dựng của độc giả và đồng hương. Trong tình thần đó, chúng tôi đã nhận sự góp ý của anh Trần Minh Hiệp thủ quỹ của Cộng đồng thông qua Hội đồng Quản trị khi nhận xét cá nhân tôi như sau: