THÀNH PHỐ GARLAND CHÍNH THỨC CÓ CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI

Hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019 nguyên Phụ tá Cảnh Sát Trưởng Jeff Bryan thành phố Garland đã được chính thức bổ nhiệm là Cảnh Sát Trưởng thành phố thay thế Cảnh Sát Trưởng Mitch Bates và ông Mitch đã nhận nhiệm vụ mới làm Phụ tá cho Manager City, ông Bradford.

Một thời gian thăm dò trong cư dân và từ các cộng đồng thiểu số để tìm kiếm “điều kiện ắt có và đủ” cho một ứng viên phù hợp đã diễn ra trong các cộng đồng, trong số đó có cộng đồng Việt Nam. Tổng cộng có 35 ứng viên đã tham gia trong cuộc tuyển chọn. Theo lời ông Bradford, Manager thành phố cho biết, Tân Cảnh Sát Trưởng Jeff Bryan là một trong 4 ứng viên vào vòng chung kết. Kết quả ông được tuyển chọn trong bốn người còn lại. Ông Bradford kết luận việc chọn lựa này rất công bằng và hợp lý.

Cảnh sát trưởng Jeff Bryan, phụ tá cựu Cảnh Sát Trưởng Mitch Bates đã phục vụ 22 năm (với tổng cộng 24 năm trong ngành). Ông giữ vai trò lãnh đạo 13 năm. Tân Cảnh Sát Trưởng Jeff Bryan có bằng Cử nhân Khoa học về khoa học chính trị (chuyên ngành kinh tế) Đại học Texas A & M và bằng Cao học về Quan hệ Công chúng của Đại học Texas tại Dallas.

Cũng theo ông Bradfortd, ông tin tưởng Tân Cảnh Sát Trưởng Jeff Bryan sẽ tiếp tục cộng việc đã được người tiền nhiệm đem lại mối quan hệ tốt trong cộng đồng tại thành phố Garland.

NVDL