SỰ QUAN TÂM THÀNH PHỐ GARLAND VỀ VỊ CẢNH SÁT TRƯỞNG TƯƠNG LAI

Hình cho bản tin tìm Cảnh sát cần edit chỉ lấy logo và chữ

Garland, TX.- Sau mưới sáu năm trong nhiệm vụ Cảnh sát Trưởng thành phố Garland, ông Mitch Bates đã quyết định từ nhiệm để tìm công việc thích hợp hơn cũng trong thành phố và đã chấp nhận. Đó là Deputy City Manager và Chief Operating Officer của thành phố Garland.

Công việc tìm một vị Cảnh Sát Trưởng đã trở thành một sự quan tâm của thành phố và thành phố cần đến sự hợp tác với mọi sắc dân theo điều kiện phù hợp, bảo đàm sự an toàn dân chúng cũng như một sự cởi mở, thông cảm đúng theo chủ trương chung: “Cảnh Sát là Bạn của Dân”.

Sự quyết định chọn lựa ai là quyền quyết định của thành phố nhưng quyết định cuối cùng tùy thuộc ý kiến và nguyện vọng của người dân trong thành phố. Một số người quan niệm việc tổ chức một buổi tham khảo ý kiến của người dân cho sự chọn lựa này là liên quan đến chính trị là hoàn toàn sai; đặc biệt đối với các cộng đồng sắc tộc có qui chế bất vụ lợi như tổ chức cộng đồng Việt Nam. Chức vụ Cảnh sát Trưởng được thành phố tuyển dụng không khác gì một công ty mướn người làm việc.

Trong 16 năm qua, sự phát triển cộng đồng Người Việt tại địa phương Dallas đã tạo ảnh hưởng đối với thành phố Garland dưới sự chỉ huy của Cảnh Sát Trưởng Micth Bates. Cảnh Sát Garland đã hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều các tổ chức sinh hoạt địa phương và cư dân Việt nam. Sự kỳ thị đã không xảy ra.

Thành phố Garland mời gọi các công dân cung cấp những yếu tố cần thiết liên quan đến việc tìm một Cảnh Sát Trưởng Thành phố thay thế ông Micth Bates.

Trong việc nỗ lực để thu hút các công dân thành phố về việc tìm kiếm vị trí lãnh đạo quan trọng này, Thành phố đã hợp tác với các hội đoàn khác nhau để tổ chức các buổi họp dưới dạng diễn đàn để xác định về ứng cử viên, và nền tảng cùng những kinh nghiệm quan trọng nhất đối với cộng đồng. Tất cả các phiên họp đều mở cửa ra cho công chúng đến tham dự.

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12, Dịch vụ bằng tiếng Tây Ban Nha

từ 11 giờ sáng đến 1 giờ 30 chiều tại Thư Viện Garland-Garland Central Library/North Program Room, 625 Austin St được tổ chức bởi Garland Association for Hispanic Affairs (GAFHA)

Chủ nhật, ngày 16 tháng 12, Dịch vụ bằng tiếng Việt từ 11: 30 sáng đến 1 giờ chiều tại

Trung tâm Sinh Hoạt cộng đồng người Mỹ gốc Việt, 3221 Beltline Rd.


Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas dành vinh dự tổ chức buổi hội luận góp ý và thỉnh nguyện cho Hội Người Việt Cao Niên Dallas. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 16 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Sinh Hoạt Cộng đồng:

3221 Beltline Road – Garland, Texas 75044

Thời gian từ 11:30 sáng đến 1 giờ chiều

Sự lựa chọn trực tuyến sẽ được cung cấp cho những công dân không thể đến gặp trực tiếp bằng cách vào Citizen Feedback Survey (https://www.surveymonkey.com/r/J55CF7S) hoặc liên hệ với Phòng Nhân sự của Thành phố tại [email protected]