NHỮNG TÍN HIỆU TỐT MỚI VỀ ĐOÀN KẾT

DFW.- Dallas-Fort Worth đã bước vào mùa thu nhưng oai bức của mùa hè vẫn còn luyến tiếc kéo dài bước sang tháng mười. Giữa lúc giao mùa, chúng tôi nhận được tin vui từ nhà báo Trương Sĩ Lương và Thị Trưởng Haltom City Trương Minh Ẩn những người đã từng vận động và khuyến khích xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng Dallas-Fort Worth.

Tín hiệu đầu tiên qua thông báo của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Dallas-Fort Worth và thư xác nhận tái sinh hoạt Liên hội của Hội hải Quân Trùng Dương nguyên văn như sau:

THÔNG CÁO

của LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VNCH.DFW

 

Tham chiếu:

· Buổi họp của Liên Hội ngày 28 tháng 9 năm 2019: Mời gọi các Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Địa Phương cùng tham gia sinh hoạt Liên Hội CCS.VNCH.DFW.

·Email tái xác nhận của Hội Hải Quân Trùng Dương trở lại sinh hoạt với Liên Hội ngày 26 tháng 9 năm 2019.

 

Kính thưa:

- Quý Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH tại Địa Phương.

Không ngoài mục đích tái tạo sự đoàn kết các Hội Cựu Quân Nhân thành một khối hơn lúc nào hết. Liên Hội kêu mời gọi các quý Hội hãy nghĩ đến kẻ thù truyền kiếp là bè lũ cộng sản Việt Nam và Trung Cộng mà bọn chúng lúc nào cũng muốn gây chia rẽ các Hội Cựu Quân Nhân hoặc vô tình tạo thuận lợi cho vài cá nhân đánh phá chia rẽ mà chúng ta đã vô tình làm lợi cho bọn chúng. Liên Hội rất hoan nghênh tinh thần Hội Hải Quân Trùng Dương đã tái xác nhận trở lại sinh hoạt với Liên Hội như thuở ban đầu thành lập Liên Hội.

Liên Hội thiết tha kêu gọi Hội Trưởng các Hội Cựu Quân Nhân hãy bỏ qua những hiềm khích cá nhân, hãy nghĩ đến tiền đồ của Đất Nước tạo một sức mạnh cùng chung nhau đóng góp thiết thực trong tinh thần Huynh Đệ Chi Binh và quyết tâm bảo vệ lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ chính nghĩa của VNCH ngõ hầu phát huy văn hoá dân tộc để nối tiếp cho Thế Hệ Con Cháu trước khi chúng ta hao mòn vì tuổi cao sức yếu mỗi ngày.

Mọi sự đáp ứng hoặc đóng góp ý kiến trong tinh thần xây dựng xin email về Liên Hội CCSVNCH.DFW tại [email protected] .

 

Trân trọng kính chào.

DFW ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

LHT Nguyễn Hữu Duyệt

Liên Hội CCSVNCH.DFW

THƯ XÁC NHẬN CỦA HỘI TRƯỞNG NGUYỄN VĂN LẠC

Kính gừi anh Nguyễn Hửu Duyêt LHTLHCCS DFW và Ban Chấp Hành LHCCS.

Để xác nhân cương vị của Hôi HQTD môt cách minh bạch trong tinh thần bức thư của Hôi HQTD ngày 23 Tháng 9 Năm 2019 về việc hợp tác với LHCCS trong tinh thần Đại Đoàn Kết .

Hôị Hi Quân Trùng Dương kề từ ngày 23 Thang 9 Năm 2019 sẻ là môt thành viên trong LH, do đó thư TẠM THỜI RÚT LUI như email Kính Tin vừa qua chì còn là hồ sơ lưu.

Hội HQTD hy vọng sự thể hiện ý chí đòan kết sẻ là nguồn động lực cần thiết của chúng ta trong tinh thần Huynh Đệ Chi Binh đề thưc thi đúng nghĩa Tồ Quốc Danh Dự và Trách Nhiệm

Trân Trọng

TM/BCH

Hôi Trưởng Nguyễn Văn Lạc

Trong lúc báo sắp lên khuôn để chuyển đi nhà in thì nhận được thư góp ý của cựu SVSQ/TB Thủ ĐứcTrương Quốc Tuấn. Chúng tôi nhận thấy trong nội dung đóng góp cho Liên Hội và Các Hội Cựu Quân Nhân ngoài Liên Hội nhưng lại rất nhạy cảm đối với báo chí truyền thông. Nếu không tế nhị sẽ gây nhiều hiểu lầm khác. Mong được sự thông cảm.

Thái Hóa Lộc