NGÀY “TRUYỀN THỐNG CAO NIÊN Á CHÂU”

Richardson, TX.- Trong nhiều nhiệm kỳ Dân biểu và là người Mỹ gốc Á Châu, Dân biểu Angie Chen Button luôn luôn quan tâm đến người cao tuổi. Hằng năm vào dịp hè Dân biểu Angie Chen Button đều tổ chức một ngày được gọi là “Awareness Seniors Day” và năm nay đã được tổ chức tại Richardson Civic Center thuộc thành phố Richardson thứ sáu ngày 9 tháng 8 năm 2019.

Nhiều sắc tộc Á Châu cũng đã tập họp về đây và Hội Người Việt Cao Niên Dallas hiện diện đông đảo nhất dưới sự hướng dẫn của bà Hội Trưởng Trần Thủy Tiên. Một chương trình văn nghệ giúp tạo không khí vui nhộn qua những vũ khúc dân tộc bằng màu áo lính Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều tổ chức của chính quyền, tổ chức xã hội, tổ chức y tế cũng hiện diện để giải thích, cố vấn đến quyền lợi về sức khỏe và an sinh của người cao niên.

Hiện diện cùng chia sẻ ngày vui của các cao niên, ngoài Dân biểu Angie Chen Button, đại diện thành phố Richardson, Thị trưởng thành phố Garland, bà Jennifer Nguyễn chủ tịch tổ chức Đa Văn Hóa thành phố Garland, Mục sư Sơn Lê…

Các cụ cao niên đã có một ngày vui vào ngày cuối tuần khi bên ngoài mùa hè đang nắng gay gắt của thành phố Dallas.