MỘT SỐ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ VÀ CAO NIÊN ĐANG SỐNG TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO WINTERS PARK GARLAND THỬ NGHIỆM COVID-19 ĐÃ BỊ DƯƠNG T

Garland, TX.- Một bản tin mới được cập nhật từ thành phố Garland, chúng tôi xin được tóm lược như sau: “ Theo lệnh Thống Đốc Tiểu Bang Texas Greg Abbott các trung tâm Dưỡng Lão và Phục Hồi trong tiểu bang, tất cả nhân viên phục vụ đến các cư dân đang được chăm sóc đều bắt buộc phải được thử nghiệm Covid-19 để xác định tình trạng sức khỏe một cách chính xác hầu tránh lây lan đến các người khác…


Thành phố Garland có tất cả là 6 trung tâm Dưỡng Lão và Phục Hồi. Sau khi được khám nghiệm và ghi nhận, cơ quan Y tế tiểu bang đã gửi Emergency Medical Task Force bảng kết quả cho thành phố và Viện Dưỡng Lão và Phục Hồi Winters Park ngày18 tháng 5 năm 2020. Trong số 114 nhân viên phục vụ và 57 vị cao niên đang được chăm sóc tại Winters Park đã có 4 nhân viên phục vụ và 4 cao niên đã bị dương tính bởi Covd-19. Tiếp sau đó, ngày 24 tháng 5 năm 2020 kết quả xác nhận có thêm 1 nhân viên phục vụ và là nhân viên thứ 5 đã bị dương tính từ loại siêu vi khuẩn này.

Vì thế tình trạng trở nên nghiệm trọng, Trung tâm Winters Park đã và đang thực hiện các hành động thích hợp để giảm thiểu lây lan bệnh, bao gồm hạn chế nhân viên y tế tích cực săn sóc theo qui định của cơ sở ý tế. Cách ly những người dương tính kể cả nhân viên và cư dân đang được chăm sóc. Phân công nhân viên y tế chăm sóc riêng cho bệnh nhân COVID-19, hạn chế các bệnh nhân khác đến phòng của họ, hạn chế các cuộc tụ họp của cư dân và hạn chế quyền truy cập của khách.

Đối với người Việt tại Garland và các thành phố lận cận cũng thận trọng nếu có thân nhân đang sống trong Winters Park. Tại nơi này, nhiều người Việt Nam ở tuổi già đã sống cuối đời vì gần gũi Chùa, Nhà Thờ và thân nhân thuận tiện thăm viếng. Sở Y tế Hoa Kỳ (GHD) vẫn liên lạc hàng ngày với Winters Park để hỗ trợ mọi nhu cầu mà họ có thể có.

Cập nhật đến ngày hôm nay, thành phố Garland có 242,914 cư dân sinh sống có 771 trường hợp ca nhiễm trong số này có 467 khỏi bệnh và 18 người kém may mắn đã tử vong.

Kim Trần