LẦN ĐẦU TIÊN TẠI TEXAS CÓ THỊ TRƯỞNG NGƯỜI VIỆT


Haltom City, TX.- Thành phố Haltom City là một một thành phố tương đối nhỏ, ít người Việt sinh sống hơn Arlington của Tarrant County và Garland của Dallas county nhưng đã được nhiều người biết đến trong thời gian gần đây; vì ở nơi đây đã có một dân cử người Mỹ gốc Việt là Tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Tham gia vào dòng chính, ứng cử trong cương vị là Nghị viên thành phố Haltom City và được tín nhiệm bước lên chức vụ Phó Thị Trưởng. Bằng sự quyết tâm trong nhiệm kỳ này, ông tranh chức Thị Trưởng thành phố với sự hỗ trợ của gia đình, và thân hữu đồng hương khắp nơi trong vùng địa phương Dallas-Fort Worth.

Thành phố Haltom City dân số theo thống kê kiểm tra dân số năm 2010, mười năm trờ lại đây dân số Haltom City có khoảng 42,409 người. Dân cư đa số là dân da trắng chiếm 69.8%. Riêng sắc dân Á Châu chiếm 8.4%. Truyền thống dân cư ở đây còn rất kỳ thị! Riêng về thương mại của người Việt có hai ngôi chợ cũng đã lâu đời vẫn tồn tại là Việt Nam Plaza và Siêu thị Nguyên Lợi.

Tiến sĩ Trương Minh Ẩn nguyên là cựu sĩ quan Không Quân phi hành Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tham gia nhiều trong các sinh hoạt cộng đồng và tôn giáo. Ông cũng đã bước vào tuổi về chiều nhưng tinh thần thì lúc nào cũng hăng say. Kết quả mà ông đạt được ngày hôm nay, một người Việt Nam đầu tiên của thế hệ thứ nhất vẫn còn nhiều năng lực hoạt động trên chính trường và nhiều người ủng hộ không những riêng người Việt Nam mà cả người Hoa Kỳ địa phương và các sắc dân khác.

Sự đắc cử Thị Trưởng Haltom City của Tiến sĩ Trương Minh Ẩn không những là niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam địa phương Dallas-Ft. Worth mà cả cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Ngoài ra sự dấn thân của Tiến sĩ Trương Minh Ẩn là tấm gương đối với thế hệ tiếp nối. Thế hệ trẻ cần phải bước ra dòng chính để bảo vệ quyền lợi của chính chúng ta như lời chia sẻ của Tiền sĩ Trương Minh Ẩn trong khi vận động tranh cử.


Xin chúc mừng và chung vui với Tân Thị Trưởng Trương Minh Ẩn. Cầu mong ông luôn luôn sức khỏe và sáng suốt để hoàn thành trọng trách đã được dân cư Haltom City tín nhiệm.

NVDL