Linh mục Chánh Xứ Đào Minh Hoàng rời GX Kitô Vua


Fort Worth, TX.- Tin tức Cha Simon Đào Minh Hoàng sẽ rời khỏi giáo xứ Kitô Vua theo một số nguồn tin đã loan tỏa mấy tháng trước đây. Thời gian phục vụ tại giáo xứ cũng không lâu, vào khoảng hai năm trở lại. Sự thay đổi trong việc điều hành giáo xứ, kêu gọi giới trẻ tham gia phục vụ thay cho các bậc cao niên… là một trong các nguyên nhân đưa đến sự ra đi của Cha sớm hơn nhiệm kỳ bình thường như các vị tiền nhiệm.

Chuyện đi hay ở của một vị linh mục không có gì quan trọng. Hành lý đến nhận xứ cũng như ra đi của các cha cũng không có gì vướng bận; đó một túi xách nhỏ hành lý cá nhân với chiếc xe đã có mang theo. Tuy nhiên, cũng một vài giáo xứ đã “yêu quý” cha cũ đã “phá luật khó nghèo tặng cho cha một chiếc xe mới cáu cạnh” như lòng biết ơn!

Ngoài sự thay đổi phương thức điều hành, Cha Đào Minh Hoàng còn có chương trình phát thực phẩm cho người nghèo không phân biết sắc tộc. Chương trình thực hiện đã gần một năm vào mỗi sáng thứ tư. Trong mùa dịch Vũ Hán vừa qua chương trình này cũng gặp nhiều khó khăn từ nguồn cung cấp cũng như công việc phân phối. Tin linh mục Simon Đào Minh Hoàng ra đi cũng có kẻ vui người buồn nhưng một số người từ bấy lâu nay vẫn thường nhận thực phẩm miễn phí hàng tuần sẽ buồn hơn vì không biết chương trình do Cha Hoàng khởi xướng có được tiếp tục với linh mục tân chánh xứ hay không?

Thánh Lễ Chúa Nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020 là Thánh Lễ với sự chủ tế của Cha Đào Minh Hoàng tại giáo xứ Kitô Vua. Hội Đồng Giáo Xứ và Giáo Dân không có tổ chức tiễn đưa đông đảo như thường lệ vì hạn chế bởi đại dịch Vũ Hán. Ngày 15 tháng 6 Cha Hoàng rời khỏi giáo xứ. Nhà Dòng Đồng Công đã bổ nhiệm Cha Lawrence Nguyễn Châu Hy, CRM là Cha Xứ mới của Giáo Xứ Chúa Kitô Vua. Cha Hy sẽ chính thức ra mắt Giáo Xứ cuối tuần 27 tháng 6 năm 2020. Cha Hoàng được nhà Dòng thuyên chuyển về Florida. Kính chúc linh mục Đào Minh Hoàng bình an ở giáo xứ mới.

Thục Quyên