KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH PHỐ GARLAND

Garland, TX.- Cuộc bầu cử năm nay tại thành phố Garland không hào hứng như các năm trước. Kết quả gần như đã được đoán trước từ Thị Trưởng đến các Nghị viên thành phố tại đơn vị 3-6-7 và 8.

Thị trưởng: Scott LeMay: 100%

Đơn vị 3: Jerry Nikerson: 54%

Đơn vị 6: Robert Vera: 64%

Đơn vị 7:Dylan Hedrick

Đơn vị 8: Robert John Smith

Bà Linda Griffin tái đắc cử GISD Board Trustee khu vực 3.

Cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Trái phiếu có tổng trị giá là $423,700,000.00 được cử tri chấp thuận theo tỷ lệ phiếu bầu như sau:

-Đề xuất A: Về đường phố trị giá $122,250,00.00 (73%)

-Đề xuất B: An toàn Công cộng trị giá $51,350,000.00 (65%)

-Đề xuất C: Hệ thống Thoát nước Mưa trị giá $47,350,000.00 (71%)

-Đề xuất D: Công viên và Giải trí trị giá $117,750,000.00 (60%)

-Đề xuất E: Thư viện trị giá $21,000,000.00 (62%)

-Đề xuất F: Phát triển Kinh tế trị giá $46,000,000.00 (56%)

-Đề xuất G: Các Cơ sở của Thành phố trị giá $6,000,000.00 (55%)

-Đề xuất H: Nơi ở cho Động vật trị giá $12,000,000.00 (63%)