ĐẠI HỘI KỶ NIỆM 59 NĂM THÀNH LẬP BINH CHỦNG BIỆT ĐỘNG QUÂN

Arlington-Grand Prairie, TX.- Sau một thời gian không dài kể từ ngày phục hoạt, Hội Biệt Động Quân Dallas-Fort Worth đã được Tổng Hội Biệt Động Quân và các Hội Biệt Động Quân khắp nơi ủy nhiệm trọng trách tổ chức Đại Hội Kỷ Niệm 59 năm thành lập Binh Chủng Biệt Động Quân kéo dài hai ngày 20 & 21 tháng 7 năm 2019 tại hai thành phố Grand Prairie và Arlington tiểu bang Texas.

Trở về với quá khứ từ ngày thành lập 1 tháng 7 năm 1960, Lực lượng Biệt động quân được chính thức ra đời, do Thiếu tá Lữ Đình Sơn làm Chỉ huy trưởng. Quân phục chính thức của Lực lượng Biệt động quân cũng chuyển sang quân phục rằn ri đốm hoa với mũ nồi nâu. Mặc dù hình thành Bộ chỉ huy riêng, nhưng trên thực tế, các Đại đội Biệt động quân tác chiến theo sự chỉ huy của các Tư lệnh Sư đoàn hoặc Tiểu khu trưởng tại địa bàn hoạt động. Bộ chỉ huy Trung ương chỉ có nhiệm vụ quản trị, điều hành, bổ sung quân số, huấn luyện, trang bị, thanh tra, theo dõi, thống kê, báo cáo các hoạt động của các đơn vị Biệt động quân trên lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa.

Do tính chất này, khi cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960 nổ ra, mặc dù Chỉ huy trưởng Biệt động quân là Thiếu tá Lữ Đình Sơn bị 2 cấp phó là Thiếu tá Phan Trọng Chinh và Đại úy Phan Lạc Tuyên tước quyền chỉ huy và nắm lấy quyền điều động một số Đại đội Biệt động quân gần Đô thành Sài Gòn tham gia đảo chính, hầu hết các đơn vị Biệt động quân khác vẫn thuộc quyền của các đơn vị Sư đoàn và Tiểu khu, vẫn trung thành với Tổng thống Diệm và tham gia hành quân phản đảo chính. Nhờ vào hành động này mà Thiếu tá Lữ Đình Sơn không bị truy cứu trách nhiệm và vẫn được giữ chức Chỉ huy trưởng cho đến năm 1962.
Mặc dù vậy, hoạt động của những người Cộng sản vẫn không ngừng tăng lên. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, các đơn vị vũ trang Cộng sản thống nhất thành Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, thành lập các đơn vị quân sự chính quy. Trước quy mô chiến tranh mở rộng, ngày 1 tháng 8 năm 1961, các Trung tâm Huấn luyện Đà Nẵng, Nha Trang, Sông Mao được hợp nhất thành Trung tâm Huấn luyện Biệt động quân Dục Mỹ. Các trung tâm Trung Hòa và Thất Sơn cũng được sát nhập thành Trung tâm Huấn luyện Biệt động quân Trung Lập để có thể huấn luyện quy mô cấp Tiểu đoàn. Đầu năm 1962, các Đại đội Biệt động quân thuộc quyền các Tiểu khu được thu hồi để thành lập 3 Tiểu đoàn đặt dưới quyền các Quân khu là Tiểu đoàn 10 (Quân khu 1), Tiểu đoàn 20 (Quân khu 2) và Tiểu đoàn 30 (Biệt khu Thủ đô).

Sau những rối ren chính trị, từ năm 1965, Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đi vào sự ổn định tương đối. Đến cuối năm 1965, các đại đội Biệt động quân độc lập còn lại cũng được bổ sung và tổ chức lại thành 17 Tiểu đoàn Biệt động quân. Từ năm 1966, Lực lượng Biệt động quân tiếp tục được cải tổ để thành lập các Liên đoàn Biệt động quân (gồm các Liên đoàn 1, 2, 3, 4, và 5), đặt trực thuộc các Quân đoàn. Nhiệm vụ của Lực lượng Biệt động quân cũng thay đổi, trở thành các đơn vị trừ bị, có khả năng cơ động nhanh, đối tượng tác chiến không còn là các toán du kích nhỏ mà là các đơn vị chủ lực của Quân Giải phóng cấp Trung đoàn. Liên đoàn 6 được thành lập vào năm 1968

Tính đến giữa năm 1969, Lực lượng Biệt động quân được tổ chức 6 Liên đoàn, trong đó có Liên đoàn 5 và 6 là Lực lượng Tổng trừ bị cho Bộ Tổng tham mưu, dưới sự điều hành của Bộ chỉ huy Biệt động quân Trung ương. Các Liên đoàn 1, 2, 3 và 4 là đơn vị Tổng trừ bị cho 4 Quân khu, với sự điều hành của 4 Bộ chỉ huy Biệt động quân Quân khu và dưới quyền điều động trực tiếp của các Tư lệnh Quân đoàn I, II, III và IV. Năm 1973, thành lập Liên đoàn 7 làm đơn vị Tổng trừ bị cho Bộ Tổng tham mưu.
Biệt động quân Biên phòng

Từ cuối năm 1961, CIA đã xây dựng một kế hoạch mang tên “Chương trình Phòng vệ xóm làng” (Village Defense Program – VDP) nhằm tách rời các buôn làng dân tộc thiểu số khỏi ảnh hưởng tuyên truyền của những người Cộng sản; đồng thời xây dựng một lực lượng vũ trang gồm người dân tộc thiểu số để làm tăng thêm khả năng chống xâm nhập của những người Cộng sản vào những khu vực hẻo lánh, tăng khả năng kiểm soát chiến tranh ở vùng Cao nguyên.

Chương trình này dẫn đến việc hình thành các trại Biệt kích Dân sự ở Cao nguyên, chuyên thực hiện các nhiệm vụ phá hoại, ngăn chặn đường xâm nhập của các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Bắc vào Nam. Tháng 2 năm 1962, các đơn vị Biệt kích Dân sự này chính thức hợp thành Lực lượng Dân sự Chiến đấu (Civilian Irregular Defense Group – CIDG), do CIA trực tiếp thực hiện, nằm ngoài sự quản lý của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Ngày 23 tháng 77 năm 1962, theo Quyết định 57 An ninh Quốc gia của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, CIA sẽ bàn giao tất cả những hoạt động bán quân sự, kể cả Lực lượng Dân sự Chiến đấu, cho Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Mỹ tại Việt Nam.

Sự hình thành một Lực lượng Biệt kích Dân sự vũ trang không chịu sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng dẫn đến những hệ lụy có tác động không nhỏ. Do mâu thuẫn sắc tộc, sự thiếu quan tâm, thậm chí kỳ thị, của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã góp phần dẫn đến việc nhiều Biệt kích quân người dân tộc thiểu số tại Việt Nam đang chiến đấu cho Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ và Lực lượng Dân sự chiến đấu đã tham gia Phong trào ly khai BAJARAKA. Dù sao, dưới sự dàn xếp của người Mỹ, những mâu thuẫn tạm thời chưa bùng nổ lớn. Các Biệt kích quân người dân tộc thiểu số tại Việt Nam vẫn chiến đấu dưới quyền chỉ huy của người Mỹ cho đến tận năm 1970, khi các đơn vị thuộc Lực lượng Dân sự Chiến đấu được người Mỹ bàn giao một phần cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa và được cải tổ thành Lực lượng Biệt động quân Biên phòng.
Phát triển thành đại đơn vị

Cùng với sự tiếp nhận và tái tổ chức các trại Biệt kích thuộc Lực lượng Dân sự Chiến đấu thành các Tiểu đoàn Biệt động quân Biên phòng, cũng như các Liên đoàn thuộc Lực lượng đặc biệt vừa bị giải thể thành Liên đoàn Biệt động quân thứ 7. Tính đến cuối năm 1971, lực lượng Biệt động quân có 21 Tiểu đoàn Biệt động quân chính quy và 37 Tiểu đoàn Biệt động quân Biên phòng. Mỗi Quân khu đều tổ chức Bộ chỉ huy Biệt động quân của Quân đoàn, chỉ huy 1 Liên đoàn Biệt động quân chính quy và một số Tiểu đoàn Biệt động quân Biên phòng. Riêng các Liên đoàn 5, 6, 7 do Bộ chỉ huy Biệt động quân Trung ương trực tiếp chỉ huy.

REPORT THIS AD

Trước tình hình chiến tranh khốc liệt, và quân Mỹ rút khỏi Việt Nam, tháng 9 năm 1973, Đại tướng Cao Văn Viên đưa ra kế hoạch tái tổ chức lại 58 Tiểu đoàn Biệt động quân (kể cả Biệt động quân Biên phòng) thành 45 Tiểu đoàn, bỏ các đồn trại Biên phòng (trừ một số các đồn trại ở những nơi xung yếu) để hình thành Lực lượng Trừ bị ở cấp Quân đoàn và Tổng trừ bị. Theo đó, 45 tiểu đoàn Biệt động quân sẽ tổ chức thành 15 Liên đoàn, trong đó có 2 Liên đoàn Tổng trừ bị (sau tăng thêm Liên đoàn 4 rút từ Quân đoàn IV về). Các Liên đoàn này được bố trí như sau:

Quân khu 1: Các Liên đoàn: 11, 12 (Liên đoàn 1 cũ), 14 và 15
Quân khu 2: Các Liên đoàn: 21, 22, 23 (Liên đoàn 2 cũ), 24, và 25
Quân khu 3: Các Liên đoàn: 31 (Liên đoàn 3 cũ), 32 (Liên đoàn 5 cũ), và 33

Các Liên đoàn 4, 6 và 7 thuộc Lực lượng Tổng trừ bị cho Bộ Tổng tham mưu.

Lực lượng Biệt động quân vào những năm cuối của cuộc Chiến tranh Việt Nam liên tục được tăng cường, nhằm tổ chức một lực lượng trừ bị mạnh để thay thế cho Sư đoàn Dù và Sư đoàn Thủy quân lục chiến đang bị mắc kẹt với chiến trường Quân khu I. Cuối năm 1974, Liên đoàn 8 được thành lập, tháng 3 năm 1975, Liên đoàn 9 được thành lập. Một dự định tổ chức các đơn vị Biệt động quân thành cấp Sư đoàn để làm Lực lượng Trừ bị Chiến lược đã được hình thành. Tuy nhiên tình hình đã quá trễ. Lực lượng Biệt động quân chỉ còn lại 8 Liên đoàn, dự kiến sẽ tổ chức thành 3 sư đoàn Biệt động quân, đặt dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Biệt động quân do Thiếu tướng Đỗ Kế Giai làm Tư lệnh, Đại tá Trần Công Liễu làm Tham mưu trưởng. Hai Bộ Tư lệnh cấp Sư đoàn được thành lập gồm Sư đoàn 101 do Đại tá Nguyễn Thành Chuẩn làm Tư lệnh, và Sư đoàn 106 do Đại tá Nguyễn Văn Lộc (nguyên Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Biệt động quân Trung ương) làm Tư lệnh. Đơn vị buông súng rã ngũ cuối cùng trưa 30 tháng 4 năm 1975 là Tiểu đoàn 43, sau khi nhận được lệnh đầu hàng từ Tổng thống Dương Văn Minh và Tư lệnh Đỗ Kế Giai…

Bốn mười bốn năm qua kể từ ngày đất nước bị nhấn chìm bởi bè lũ Cộng sản tham tàn. Người lính Biệt Động Quân vẫn giữ tinh thần chiến đấu trong âm thầm không súng đạn. Con chim đầu đàn của Biệt Động Quân là cựu Thiếu tướng Đỗ Kế Giai và cựu Đại tá Nguyễn Kim Tây đã ra đi tại thành phố này. Trong ngày tiền Đại Hội kỷ niệm 59 năm thành lập, Đài VIETV Dallas đã phỏng vấn cựu Chuẩn tướng Phạm Duy Tất tuy tuổi đời đã cao đã về tham dự và hội ngộ với các chiến hữu của mình. Ông cũng nhắc đến vị đàn anh là cố Thiếu Tướng Đỗ kế Giai, về tình chiến hữu của người lính Biệt Động Quân và niềm mơ ước về thế hệ hậu duệ.

Ông Trần Thái, Hội Trưởng Biệt Động Quân DFW cũng là trưởng ban tổ chức đã chia sẻ trong dạ tiệc: “Ngày 1 tháng 7 năm 1960 Binh chủng Biệt Động Quân ra đời và đến nay đã 59 năm, thời gian quý báu ấy là sự trân trọng biết ơn Thượng đế cùng người dân bản xứ đã cưu mang chúng ta, người lính Biệt Động Quân chúng ta còn lại sau cuộc chiến và đến tận nơi này.

Từ các tiểu bang xa trở về đây tay bắt mặt mừng, buồn vui lẫn lộn, cùng nhau chia sẻ nỗi khó khăn gian khổ trong thời kỳ chinh chiến bảo vệ tổ quốc thân yêu và nỗi buồn lưu vong nơi xứ người.

Chúng ta trong cảnh nước mất nhà tan, gia đình ly tán, rất nhiều chiến hữu đã bỏ mình trong tù ngục cộng sản và nhiều chiến hữu khác đã hy sinh một phần thân thể, kiếp sống lây lất, khắc nghiệt, những mảnh đời bất hạnh trên quê hương mình đã thay chủ đổi tên. Các chiến hữu của chúng ta đã và đang gánh chịu cảnh sống ngục tù trong nước mắt…”Ông kêu gọi giúp đỡ Thương Phế Binh ở quê nhà…

Trong hai ngày chuẩn bị cho Đại Hội, ban tổ chức đã chuẩn bị một cách chu đáo với sự góp tay của mọi người trong đó có phu nhân cố Đại tá Nguyễn Kim Tây. Chương trình chào cờ và làm lễ truy điệu tại Tượng đài Chiến sĩ Việt –Mỹ Arlington thật trang nghiêm và cảm động. Chương trình tiền đại hội gắn bó và thân thiết. Và cuối cùng buổi dạ tiệc liên hoan mừng Kỷ Niệm 59 năm tại nhà hàng Thanh Thanh vào ngày Chủ nhật, 21 tháng 07 năm 2019. Trong dịp này, Ban tổ Chức Đại Hội Kỷ Niệm lần thứ 59 là Hội Biệt Động Quân Dallas đã trao lá cờ luân lưu cho Hội Biệt Động Quân Washington D.C sẽ là đơn vị tổ chức Kỷ niệm lần thứ 60 của binh chủng năm tới.

Người Việt Dallas