ĐẠI HỘI 14 TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam Hải Ngoại chính thức thành lập và ra mắt ngày 19 tháng 02 năm 1989 tại thành phố Westminster, miền Nam California với sự hợp nhất của bốn khu hội thay vì ba theo tài liệu được cập nhật tháng 12 năm 2001 của Ban Tuyên Huấn Tổng Hội. Bốn Khu Hội đó là Houston – Dallas – Nam Cali và Bắc Cali. Điều này chúng tôi đã lên tiếng nhiều lần nhưng chưa được Tổng Hội lên tiếng phủ nhận hay xác nhận. Chúng tôi hy vọng Đại Hội lần thứ 14 lần này sẽ được sáng tỏ Tổng Hội được thành lập từ ba hay bốn Khu Hội!

Trong buổi tiếp xúc qua hệ thống truyền thanh Đài 1480AM Dallas và 1560AM Houston với ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị New Orleans. Một số câu hỏi được đưa ra để ông Nguyễn Văn Vui Chủ tịch Khu Hội New Orleans cũng là Trưởng Ban tổ chức Đại Hội Tổng Hội kỳ 14 ghi nhận và chia sẻ từ ngày thành lập Tổng Hội đến ngày hôm nay đã qua 13 lần Đại Hội.

-Nhìn lại 13 kỳ Đại Hội vừa qua kể từ ngày thành lập Tổng Hội xin ông cho biết những thăng trầm của Tổng Hội?

-Xin ông cho biết sơ lược về lịch sử Tổng Hội.

-Xin ông cho biết có sự liên hệ nào giữa Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị và Gia Đình Tù Nhân Chính Trị của Bà Khúc Minh Thơ?

-Theo ông Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị có nên tổ chức một ngày họp mặt “Tù Nhân Chính Trị” như bà Khúc Minh Thơ đã thực hiện vào năm 2008 tại Dallas không? Chủ quan và khách quan.

-Trong hai ngày Đại Hội bắt đầu từ ngày 29 đến 30 tháng 6 – Là Trưởng Ban Tổ Chức đề mục nào là chủ đề chính cho Đại Hội 14?

-Thể thức bầu cử và ứng cử như thế nào?

-Chương trình hậu sự và hậu duệ có nên đưa vào nghị trình không?

Ông Nguyễn Văn Vui xác nhận là thời tham gia vào không lâu, gần nhất đối với ông là qua Đại Hội lần thứ 13 tại Florida. Ông không biết nhiều về lịch sử Tổng Hội cũng như sự liên hệ giữa Gia Đình Tù Nhân Chính Trị và Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị. Ông xác nhận sự hoạt động của Tổng Hội rất giới hạn. Ông đưa ra một chứng minh cụ thể là yểm trợ cho Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế hằng năm tại New York. Ông đã tham gia tích cực trong vấn đề gây quỹ và ông quan niệm rằng lá cờ vàng cần phải được hiện diện và biểu dương trước cộng đồng Quốc Tế. Ông cũng rất đồng ý về chương trình hậu sự và hậu duệ. Ông hứa sẽ cương quyết đưa ra hội nghị thảo luận.

Chúng tôi sẽ tường trình chi tiết kết quả Đại Hội vào số báo kỳ tới.

Thái Hóa Lộc