HỘI THOẠI VỚI CỘNG ĐỒNG

Garland, TX.- Tháng Tư Đau Buồn… Tháng Tư bận Rộn! Đó là những lời chia sẻ của bà Jennifer Nguyễn trong những ngày bước qua Tháng Tư năm nay…

Bắt đầu ngày 1 Tháng Tư, lúc 2:00 giờ chiều, chúng tôi có mặt tại Chùa Đạo Quang để ghi nhận một buổi tiếp xúc của bà Eloyce René Dowl, TRMC, CMC

City Secretary-Community Multicultural Commission Staff Liaison, ông Ông Pedro BarineauLieutenant – Public Information Officer-Garland Police 

Department, Bà Jessica ChittamaiLieutenant – Neighborhood Police Unit Garland Police Department với Hòa Thượng Thích Tịnh Đức Trụ trì Chùa Đạo Quang, Sư Chánh Niệm Phụ tá Thầy Trụ Trì, ông bà Nguyễn Tuệ đặc trách điều hành và ông bà Nguyễn Văn Tường cựu Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas cùng bà Jennifer Nguyễn.

Chúng tôi được biết, bà Jennifer Nguyễn là nhịp cầu cho buổi tiếp xúc vì biết rằng Chùa Đạo Quang là một ngôi Chùa lớn cũng như sự uy tín của Hòa Thượng Trú Trì Thích Tịnh Đức với số Phật tử đông đảo trong các ngày lễ lớn.

Mục đích của buổi tiếp xúc là nhờ vào đạo hạnh và tuy tín của Hòa Thượng Trú Trì truyền đạt đến Phật Tử đồng hương một số chương trình quan trọng của thành phố Garland trong những ngày sắp tới. Những chương trình này sẽ thành phố qua Tổ Chức Đa Văn Hóa (Community Multicultural Commission) đảm nhiệm. Nội dung bao gồm:

-Bàn thảo Trái phiếu của thành phố

-Bầu cử địa phương

-Kiểm tra dân số

-Ghi danh thẻ cử tri

Thành phố cần nhiều sự đóng góp, trước hết cần sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình, cộng đồng của mọi sắc tộc. Người Việt Nam sống tại thành phố Garland có lực lượng đông đảo nhất. Sự tham gia trong các cuộc bầu cử rất cần thiết để đánh giá cộng đồng chúng ta mạnh và phát triển. Do đó, nhu cầu từ an sinh, giáo dục cần thiết được thành phố đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả.

Thành phố sẽ tổ chức một buổi hội thoại để tìm hiểu và cùng đồng hành với tất cả cộng đồng các cư dân lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 6 tháng 4 năm 2019 tại địa chỉ 217 N. Fifth Street (Charles Duckworth Bldg, Goldie Locke Room). Vì quyền lợi và trách nhiệm đối với thành phố chúng ta đang cư ngụ; kính mời quý đồng hương đặc biệt là cư dân Garland nên tham dự và đóng góp.

Từ Tâm