Hải Quân Đại Tá Nguyễn Từ Huấn, người Việt đầu tiên được đề cử thăng cấp Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ

Phó đô đốc Tom Moore Ronald gắn huy hiệu Engineering Duty Officer (EDO) lên ngực áo HQ đại tá Nguyễn T Huan vào ngày tháng 8 năm 2018. Ảnh của Scott Webb

Theo bản tin trên trang nhà của Quốc hội Hoa Kỳ (Congress.gov) ngày 5 tháng 6 năm 2019, HQ đại tá Nguyễn Từ Huấn vừa được đề cử thăng cấp Phó Đề Đốc. Hồ sơ nhận được từ văn phòng Tổng thống gởi đến Quốc hôi chuyển qua Ủy ban quân vụ Thượng viện cùng ngày. Ông sẽ được chính thức thăng cấp trong thời gian tới.

HQ Đại Tá Nguyễn Từ Huấn sẽ là Sĩ Quan Hải Quân gốc Việt đầu tiên mang cấp Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ và là người Việt thứ tư mang cấp tướng trong Quân lực Hoa Kỳ. Trước ông có Thiếu tướng Lương Xuân Việt (Lục quân), Chuẩn tướng Lapthe C. Flora (vệ binh quốc gia) và Chuẩn tướng William H. Seely III (Thủy quân lục chiến).

HQ Đại Tá Nguyễn Từ Huấn là 1 trong 25 HQ Đại Tá Hoa Kỳ gốc Việt hiện đang phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ. Ông được đề cử thắng cấp Đại Tá vào tháng 6 năm 2013, cùng năm với HQ Đại Tá Lê Bá Hùng, ông là Sĩ Quan ngành Cơ Khí Hải Quân Trừ Bị. Từ năm 2018, ông là Phó Phòng Truyền Tin, Bộ Tư Lệnh các Hệ Thống Hải Quân Biển (NAVSEA).

Nguyễn Quân

Nguồn: Congress.gov; navsea.navy.mil; bienxua-6 Hải quân Trung tá Hoa Kỳ gốc Việt được đề cử thăng cấp Đại tá năm 2018


BÉ TRAI ĐƯỢC CỨU SỐNG TRONG VỤ BẢY LÓP... ĐƯỢC ĐỀ CỬ LÊN CHỨC VỤ PHÓ ĐỀ ĐỐC HẢI QUÂN MỸ (RearAdmiral)  Hải Quân Đại Tá Mỹ Nguyễn Từ Huấn (bé trai bị thương và đã được cứu sống trong vụ tên VC Bảy Lốp giết chết toàn gia đình Trung Tá VNCH Nguyễn Tuấn) được đề cử lên chức vụ Phó Đề Đốc Hải Quân Mỹ (Rear Admiral, tương đương với Chuẩn Tướng) trong năm nay, Tháng 6, 2019. Tết Mậu Thân 1968, Nguyễn Văn Lém tự Bảy Lốp chỉ huy tấn công trại Phù Ðổng của binh chủng Thiết Giáp VNCH. Bảy Lốp bắt giữ gia đình Trung Tá Nguyễn Tuấn, dùng vợ con của TrT Tuấn để áp lực bắt Ông chỉ dẫn cách sử dụng xe tăng còn lại trong trại. TrT Tuấn từ chối, Bảy Lốp đã giết chết toàn thể gia đình Ông, gồm cả bà mẹ già của Ông đã 80 tuổi, chỉ có một bé trai bị thương nặng và sau đó đã được cứu sống. Và bé trai đó chính là Hải quân Đại Tá Nguyễn Từ Huấn.