HỘI NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN DALLAS ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

Garland, TX.- Chiều Thứ Hai ngày 8 tháng 4 năm 2019, Hội Người Việt Cao Niên Dallas và Vùng Phụ Cận đã tổ chức một phiện họp để chuẩn bị cho chương chương trình Đại Hội Thường Niên 2019 và đặc biệt kỷ niệm 35 năm thành lập.

Chương trình Đại Hội và Kỷ Niệm 35 năm thành lập sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 12 tháng 5 năm 2019 tại nhà Hàng Quốc Hương vào lúc 12 giờ trưa.Trong dịp này, danh xưng của Hội được đưa ra qua thắc mắc của một hội viên là ông Lại Văn Lý đã phổ biến trên diễn đàn. Danh xưng “Hội Người Việt Quốc Gia Cao Niên Dallas và Vùng Phụ Cận” đã thay đổi là “Hội Người Việt Cao Niên Dallas và Vùng Phụ Cận”. Chữ “Quốc Gia” đã biến mất. Theo lời bà Trần Thủy Tiên cho biết, danh xưng hiện tại đã có từ trước khi bà nhận trách nhiệm Hội trưởng. Qua các vị Hội trưởng tiền nhiệm gồm có các ông Luyến, ông Ninh, ông Ích, ông Oanh, ông Huấn, ông An, ông Tuân, ông Sinh và bà Trần Thủy Tiên hiện tại. Sự thay đổi không được xác định rõ là vào nhiệm kỳ của vị nào! Cũng theo lời bà Trần Thủy Tiên, hội muốn trở lại tên cũ cần phải tổ chức Đại hội để giải quyết vì trên giấy tờ, ngân hàng đều dưới tên “Hội Người Việt Cao Niên Dallas và Vùng Phụ Cận”. Theo ý kiến chung thầm vặng, mọi người đồng ý trở về tên cũ có chữ “Quốc Gia” để phân biệt rõ ràng lằn ranh Quốc-Cộng.

NL