HỘI NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN DALLAS BẦU CỬ

Garland, TX.- Cuộc vận động và bầu cử Ban Tân Chấp Hành Hội Người Việt Cao Niên Dallas nhiệm kỳ 2019-2022 trong thời gian khi biết được sẽ có hai liên danh tranh cử là:

1.Liên danh Hải gồm có ông Van Hải Larry Nguyễn – Ông Hiệp Phạm – Ông Nhật Nguyễn

2.Liên danh Hòa gồm có bà Trần Thủy Tiên – Ông Phan Kiệt – Bà Huỳnh Ngọc – Bà Nancy Võ và bà Dương Mộc Lan

Qua dư luận ghi nhận cuộc bầu cử sẽ vô cùng gây cấn qua sự sự tiền vận động của hai liên danh. Có một số khác biệt chương trình và mục tiêu hoạt động của hai liên danh. Đây cũng là thông điệp cho liên danh đắc cử cần xem xét lại khi thấy chính đáng và hợp lý. Trong mục tiêu chính “Bảo vệ quyền lợi hội viên trong tinh thần tôn trọng và công bằng”. Nhưng có một điều cả hai liên danh đã không đề cập đến là vấn đề tu chính nội quy về vấn đề được nêu ra là cần thiết hay không cần thiết trả lại danh xưng cũ của hội “Hội Người Việt Quốc Gia Cao Niên Dallas”.

Chương trình bầu cử bắt đầu lúc 4 giờ 30 chiều tại 3925 W. Walnut, St. Garland, Texas 75042 với thành phần Ban Bầu Cử gồm có các ông Nguyễn Ngọc Thủy, Đỗ Quang Toại, Lê Công Nhạc, Nguyễn Văn Nở, Cô Cung Mộng Quỳnh và ông Thái Hóa Lộc. Ban Bầu Cử đếm số người hiện diện là 59 phiếu bầu hiện diện. Số phiếu bầu khiếm diện là 22 phiếu.

Kết quả liên danh Hòa thắng cử với số phiếu bầu diện diện là 37 và liên danh Hải 18 phiếu – 01 phiếu bất hợp lệ. Phiếu bầu khiếm diện là 16 phiếu cho liên danh Hòa và 6 phiếu cho liên danh Hải.

Theo đề nghị của liên danh Hải, kết quả chính thức sau khi bầu phiếu tại chỗ chỉ có tính cách tạm thời. Tuyên bố kết quả chính sẽ sau một tuần lễ. Tuy nhiên, Ban Bầu Cử nhận thấy sự chênh lệch không khít khao nên đại diện Ban Bầu Cử là ông Nguyễn Trọng Thủy kết quả chính thức là liên danh Hòa gồm của Bà Trần Thủy Tiên, ông Phan Kiệt, bà Huỳnh Ngọc, bà Nancy Võ và bà Dương Mộc Lan sẽ thành lập ban Tân Chấp Hành nhiệm kỳ 2019-2022.

Sauk hi tuyên bố của Ban Bầu Cử chúng thấy cả hai liên danh đã rất vui vẻ và hứa sẽ hỗ trợ tạo điều kiện xây dựng và phát triển hội.

Ban chấp hành mới trình diện với các hội viên và chụp hình lưu niệm.

Chương trình bầu cử của Hội Người Việt Cao Niên Dallas chấm dứt lúc 6 giờ chiều cùng ngày.

Chúng tôi cũng nhận được lời nhắn của đại diện liên danh thất cử gửi đến các hội viên, nguyên văn như sau: “Chúng tôi Hải Nguyễn, Nhật Nguyễn và Hiệp Phạm xin chân thành cảm ơn quý hội viên đã chọn bầu cho liên danh chúng tôi. Mặc dù không đạt được như mong muốn nhưng chúng tôi luôn ghi nhớ tình cảm này.

Kính chúc mọi sự tốt đẹp, may mắn đến với quý vi

TM liên danh

Hải Nguyễn