Giáo Xứ Thánh Phêrô bước vào Tuần Thánh với nghi thức rửa chân


Thứ Năm Tuần Thánh toàn thể Giáo Hội bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Giao Ước Mới trên núi sọ, thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh và bài học yêu thương qua việc rửa chân cho các môn đệ.

Trong tâm tình đó, tối thứ năm nay, 18.4.2019, tại Giáo xứ Thánh Phêrô đã cử hành Thánh lễ vào lúc 7 giờ 30. Cha Chánh xứ giải thích ý nghĩa về việc cử hành lễ Vượt Qua, về Giao Ước Mới qua việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và lệnh truyền Yêu Thương bằng hành động rửa chân cho các môn đệ. Khi chúng ta sống trong tinh thần yêu thương và phục vụ trong khiêm nhường theo gương Thầy Chí Thánh. Sau bài giảng lễ, linh mục chánh xứ Giuse Phạm Minh cởi áo choàng, thắt lưng, lấy nước rửa chân cho 12 giáo dân được chọn. Năm nay hầu hết những người được chọn là các bạn trẻ khác hơn các năm trước là các vị trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm. Điều này được thi hành như Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ xưa. “Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con.