GIẢI TÚC CẦU DALLAS 2019ẢI TÚC CẦU DALLAS 2019


Garland, TX.- Chiều nay thứ hai ngày 11 tháng 02 năm 2019, Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng đã tổ chức buổi họp đầu tiên, thành lập ban tổ chức Giải Túc Cầu Mùa Hè Năm 2019. Hiện diện trong buổi họp có ông Nguyễn Văn Tường cố vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Bà Jennifer Nguyễn Chủ tịch Tổ Chức Đa Văn Hóa thành phố Garland, ông Jason Lý Chủ tịch Cộng Đồng đương nhiệm, ông Lâm Phú thành viên Hội Đồng Quản Trị. Về báo chí truyền thông có báo Bút Việt, Báo Kiên Thức, Báo Trẻ, Báo Người Việt Dallas và Đài VAE Live…

Mở đầu ông Jason Lý cho biết quyết tâm của Hội Đồng Quản Trị sẽ tổ chức Giải Túc Cầu vào mùa hè năm lấy tên là Giải Độc Lập và sẽ tổ chức vào dịp lễ Độc lập Hoa Kỳ vào hai ngày 6 & 7 tháng 7 năm 2019. Anh Jimmy là người điều hành Câu Lạc Bộ Bóng Tròn tại Dallas gồm có 6 đội, tiếp theo lời ông Jason Lý trình bày kế hoạch cùng phương thức tổ chức. Các chi tiết như sân, trọng tài, giải thưởng. Anh cũng cho biết đã liên lạc được 16 đội các nơi và các đội đã nhận lời.

Bà Jennifer Nguyễn đề nghị để có sự yểm trợ thành phố Garland cần phải thay đổi ngày tổ chức. Có thể tổ chức trước hoặc sau một tuần của Lễ Độc Lập Hoa Kỳ vì những giới chức trong thành phố không tham dự được. Tất cả những người tham dự đồng ý và anh Jimmy có nhiệm vụ liên lạc với các đội và cho biết kết quả vào tuần tới. Mọi người cùng thảo luận về tài chánh, làm thế nào để gây quỹ để có số chi phí từ mười ngàn trở lên.

Qua kết quả buổi họp đầu tiên thành phần ban tổ chức chưa được thành lập, tuy nhiên tất cả đều ghi nhận của các anh chị em báo chí, người trưởng ban tổ chức phài là thành viên của Hội đồng Quản Trị nhất thiết không phải là Chủ tịch hay phó Chủ tịch Cộng Đồng. Buổi họp chấm dứt vào lúc 8 giờ tối cùng ngày.