DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN NHẬN ỦNG HỘ TRONG NGÀY TỔ CHỨC HOẶC ĐÃ HỨA TRƯỚC NHƯNG GIAO TẠI BÀN TIẾP TÂN

1.-Moon Nguyễn, Dallas: $500.00

2.- Gary Lam & My Phương Nguyễn, Frisco: $50.00

3.- Phan Quang Trọng, Irving: $500.00

4.- Nguyễn Ngọc Thủy, Garland: $100.00

5.- Dan Vo (Phật Giáo Hòa Hảo), Arlington: $200.00

6.- David Dong, Arlington: $200.00

7.- Hội CSVSQ/TB Thủ Đức/DFW: $200.00

8.- Ông Phan Văn Phúc, Garland: $200.00

9.-Hội Hải Quân Trùng Dương/DFW: $200.00

10.- Hội Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/ Carrollton: $300.00

11.- Kim Phượng Thị Nguyễn & Đức Nguyễn/Garland:$100.00

12.- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas: $200.00

13.- Kim H. Đặng/Garland: $300.00

14.- Thị Trưởng Haltom City: $500.00

15.- Ông bà Vương Trác Nhiên: $500.00

16.- Dao v Le & My T. Dao/Garland: $50.0

17.- Thai T. Ha & Khanh TN Ha/Richardson: $50.00

18.- Bà Trần Thủy Tiên/Garland: $1,890.00