CÁO PHÓ - Cựu Đại Tá LÊ ĐÌNH LUÂN

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng tân bằng quyến thuộc và bạn hữu: Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại, Ông Cố của chúng tôi:

Cựu Đại Tá LÊ ĐÌNH LUÂN

Nguyên Chỉ Huy Trưởng Đơn Vị Tình Báo 101, QLVNCH

Pháp Danh: NGUYÊN CHÁNH

Sinh ngày 18 tháng 03 năm 1931 tại Huế - Việt Nam

Mất ngày 06 tháng 03 năm 2020 (nhằm ngày 13 tháng 02 năm Canh Tý)

Tại Fort Worth, Texas – Hoa Kỳ

Hưởng Thượng Thọ 90 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Linh cửu quàn tại Greewood Funeral Homes

3100 White Settlement Rd., Fort Worth, TX 76107

-Thứ Năm, 19 tháng 03, 2020: Lễ Nhập Quan và Phát Tang dành cho gia đình lúc: 11:00AM

Thăm viếng: 2:00PM-4:00PM và 6:00PM-8:00PM

-Thứ Sáu, 20 tháng 03, 2020: Nghi Lễ Phật Giáo (suốt ngày)

Thăm viếng: 12:00PM-4:00PM và 6:00PM-8:00PM

-Thứ Bẩy, 21 tháng 03, 2020: 11:30AM-1:30PM: Nghi Lễ Khiển Điện, Lễ Phủ Cờ và Lễ Di Quan.

2:00PM-2:30PM: Lễ Hỏa Táng tại Mt. Olivet Cemetery, 2301 N. Sylvania Avenue, Fort Worth, TX 76111

TANG GIA KÍNH BÁO

Vợ: Bà Quả Phụ Lê Đình Luân, Nhũ Danh: Lê Thị Mộng Thu

Các con:-Lê Thị Hoài Hương và chồng Cung Văn Bộ, các con và cháu

-Lê Thị Hoài Phương và chồng Nguyễn Tấn Tài, các con và cháu.

-Lê Thị Diễm Thúy và chồng Nguyễn Văn Hùng, các con và cháu.

-Lê Hoài Bảo và vợ Nguyễn Thị Duy Ka

-Lê Thị Hoài Khanh và chồng Nguyễn Tiến Dũng, con và cháu.

-Lê Hoài Anh và vợ Trần Thị Kiều My và các con.

-Lê Hoài Ân và vợ Cynthia Lê và các con.

-Lê Hoài Đức và con

Cáo Phó Này Xin Thay Thế Cho Thiệp Tang

Tang Gia Xin Miễn Nhận Phúng Điếu.

*Nếu cần thêm chi tiết xin liên lạc Cung Văn Bộ tại 817-556-1591 hay [email protected]