CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA DALLAS CHUẨN BỊ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2013

Chiều Thứ Ba ngày 12 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Jason Lý với Ban Quản Trị đã tổ chức một buổi họp với các đại diện Hội Đoàn, Truyền Thông Báo Chí, đồng hương tham dự buổi ra mắt của Ủy Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cần nhiệm kỳ 2010-2023.

Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 và kết thúc lúc 9 giờ 30.

Thành phần Ban Vận Động và Tổ Chức bầu Cử gồm có:

-Bà Nguyễn Thái Thủy: Trưởng Ban

-Cô Bích Diệp: Phụ tá

-Cô Ngô Đoan Trang: Thư Ký

Và Cô Trần Thụy Nguyên

Thời gian nhận đơn ứng cử bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2019.

Thời gian chấm dứt nhận đơn là ngày 15 tháng 12 năm 2019.

Nhân dịp này Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử kêu gọi quý đồng hương nhất là các bạn trẻ tham gia ứng cử để phục vụ và xây dựng Cộng Đồng.

NVDL