CHUYỆN LẠ GARLAND!

Garland, TX.- Người Việt Dallas nhận một bản tin ngắn của ông Đỗ Văn Phúc – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, ngày 15 tháng 01 năm 2019 chuyển từ nhà báo Trương Sĩ Lương nguyên văn như sau:

“Thế này là thế nào?

Kết Nghĩa Dân Chủ & Từ Cánh Đồng Mây là tổ chức nào mà mời vợ chồng tên công tử đỏ Cù Huy Hà Vũ nói chuyện tại Garland?”

 

Điện thư này được gởi đến những nhân vật quan trọng qua sự liên hệ cá nhân và tổ chức cộng đồng là nhà báo Trương Sĩ lương, ông Nguyễn Kinh Luân cựu Chủ tịch Cộng Đồng hạt Tarrant, ông Đàm Trung Thao cựu Giảng viên Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, ông Lê Văn Thiệu Khóa I Sinh viên Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị, thân phụ của Giám đốc Đài Truyền hình VietFace 55.3 Lê Thành, bà Thu Nga Giám Đốc Đài 1600AM và Truyền Hình SBTN Dallas, ông Hồ Văn Điền Chủ tịch Cộng Đồng Hạt Tarrant và ông Jason Lý Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas…

Thế nhưng, tất cả không một ai trong những vị nói trên chia sẻ ý kiến riêng của họ qua diễn đàn, hoặc báo chí tại DFW, trong khi ngày tổ chức “gây quỹ” chỉ còn một ngày, khi báo NV Dallas lên khuôn. Đây mới là điều lạ vì họ, những người có sinh hoạt đầu tranh chống cộng trong cộng đồng DFW vẫn im lặng. Trong khi người dân Việt tỵ nạn cộng sản tại địa phương này đang cần được nghe quan điểm của những người lãnh đạo cộng đồng.

Chúng tôi cũng như đồng hương sẽ có người tham dự trong “Đêm Gây Quỹ”; và dĩ nhiên cũng có người vì bận rộn công việc khác có thể họ sẽ không đến được để nghe ông Cù Huy Hà Vũ nói chuyện! Nhưng chắc chắn họ sẽ được báo chi địa phương tường thuật về “buổi gây quỹ”.

Cá nhân chúng tôi đã tham dự chương trình gây quỹ từ lúc luật sư Nguyễn Xuân Phước còn sinh tiền và vài năm gần đây với ông Phan Đình Minh vì chương trình có chính nghĩa – Những người bị CSVN đàn áp trong nước phải được hỗ trợ tinh thần và vật chất. Tuy nhiên những ưu tư của ông Đỗ văn Phúc và đa số đồng hương phải được ban tổ chức và cá nhân ông Cù Huy Hà Vũ cần phải minh bạch:

Trước khi bắt đầu đề tài nói chuyện, xin ông Cù Huy Hà Vũ xác định với đồng hương hiện diện về vị trí ông Hồ Chí Minh trong tâm tưởng của ông:

-Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc hay cha già dân tộc?

-Ông Võ Nguyên Giáp là anh hùng dân tộc hay tội đồ của đất nước?

Còn riêng thắc mắc của ông Đỗ Văn Phúc về Cánh Đồng Mây là tổ chức nào thì bà Đỗ Thu Nga Giám Đốc Đài 1600AM cho biết “Cánh Đồng Mây” là một chương trình của 1600AM như các chương trình khác và người phụ trách được trả thù lao. Do đó, nội dung chương trình Cánh Đồng Mây là tài sản của Đài 1600AM.

Nguyên Nhật