Chiếc khăn mu-soa

May 31, 2018 Song Hoài 0

  TIỂU TỬ Hôm đó, tôi nhận được một CD gởi từ Bruxelles (nước Bỉ) trên CD thấy đề: “À Monsieur Tiêu Tu”. Chữ viết […]