Tin thế giới

May 31, 2018 Song Hoài 0

Tại sao các ông Sessions, Rosenstein và Mueller được để yên? Tôi tin rằng “Kim mao sư vương” (Lion King) Trump có chủ ý riêng khi ông lặng […]