Tin tổng hợp

April 19, 2018 Song Hoài 0

Hero pilot who landed exploded plane with ‘nerves of steel’ was US Navy pioneer Thần kinh thép của nữ phi công cứu máy bay Mỹ […]