Bảo Trợ Tài Chính

March 22, 2016 NguoiVietDallas 0

Người bảo trợ tài chính có thể là người bảo lãnh (petitioner) tức người đã điền mẫu I-130  hoặc người đồng bảo trợ (joint sponsor) […]