BÀN GIAO CHỨC VỤ CẢNH SÁT TRƯỞNG THÀNH PHỐ GARLAND


Garland, TX.- Chiều Thứ Năm, ngày 28 tháng 02 năm 2019; một buổi lễ tấn phong và bàn giao hai chức vụ quan trong trong thành phố là Phụ tá Quản Lý thành phố và Cảnh sát Trưởng thành phố Garland.


Trong một không khí thân mật với sự hiện diện đầy đủ những nhân vật lãnh đạo thành phố như Bà Thị Trưởng Lori Barnett Dodson, Quản Lý thành phố Bryan Bradford, các nghị viên, Tổ Chức Đa Văn Hóa và nhiều sĩ quan Cảnh Sát, gia đình và đặc biệt có sự hiện diện của Cảnh Sát Trưởng Grand Prairie mà trước đây xuất thân là thành viên gia đình Cảnh Sát Garland, ông Steve Dye. 


Cựu Cảnh Sát Trưởng Mitch Bates trong bộ âu phục thay vì sắc phục cảnh sát trước đây. Ông đã phục vụ trong ngành cảnh sát đã 31 năm với 16 năm trong chức vụ Cảnh sát Trưởng Garland. Ông chỉ rời chức vụ Cảnh sát Trưởng nhưng vẫn gắn liền với thành phố với chức vụ Phụ tá cho ông Bryan Bradford. Người kế vị ông cũng là người cận kề làm việc chung với ông sẽ chính thức ‘đăng quang” hôm nay trong một buổi lễ bàn giao rất trang trọng. Ông là người được tuyển chọn từ 35 ứng tuyển vào chức vụ này. Theo bà Jennifer Nguyễn, một người trong ban tuyển chọn cho biết, cuộc tuyển hết sức khó khăn từ người “được phỏng vấn” và người phỏng vấn, Qua một ngày ngày làm việc nhiều cố gắng và mệt mỏi, nhưng kết quả chọn lựa xứng đáng. Mọi người rất phấn khởi và tin tưởng cả hai trong chức vụ mới sẽ xây dựng, bảo vệ an ninh để phát triển thành phố Garland.

Kim Dinh