TÂN THỊ TRƯỞNG GARLAND, LORI BARNETT DODSON

 

Garland, TX.- Tối Thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2018 trong không khí ồn ào của những người đang thưởng thức Crawfish, thưởng thức chương trình văn nghệ tại Giáo xứ Thánh Phêrô nhưng một số người quan tâm kết quả bầu cử Thị Trưởng thành phố Garland vẫn luôn luôn theo dõi kết quả chung cuộc. Kết quả cuối cùng chúng tôi ghi nhận:

Bà Dodson: 3.173 phiếu – Ông Louis: 1,935 phiếu và bà Leala được 627 phiếu.

Theo tỷ lệ hơn thua, bà Dodson được 57% và ông Louis về nhì 33%

Qua cuộc bầu cử lần này chúng ta, số người đi bầu rất là ít so với dân số Garland là 234,943 người; trong số này sắc dân Á Châu 24,943 và riêng người Việt Nam là 12,932 người. Người Việt nam đã đi bầu rất khiêm nhường nếu không muốn nói là quá ít. Sự thờ ơ là một hiện tượng đáng ngại trong nổ lực xây dựng một cộng đồng Việt Nam vững mạnh. Sáng hôm qua thứ 5, Sư Chánh Kiến Chùa Đạo Quang cho chúng tôi biết là cờ máu của Cộng Sản được treo tại Trường Trung Học Wakelam từ ngày 21 tháng 3 năm 2018 thành phố Frisco vẫn chưa hạ xuống. Chúng tôi đã liên lạc với ông Chủ tịch Cộng Đồng Dallas Jason Lý và cựu Chủ tịch Phạm Quang Hậu. Ông Hậu đã đến nơi và được hứa hẹn để hạ xuống ngày 5 tháng 4 năm 2018 và đến nay vẫn còn…Phải chăng tiếng nói của cộng đồng Việt Nam chưa đủ mạnh và không đi bầu phiếu là nguyên nhân gần nhất.

Trong bài bình luận cựu Dân biểu Vi Anh đã viết về quan niệm sai lầm của đồng hương Việt Nam: “

Sai lầm và tai hại là ý nghĩ bi quan, tiêu cực “bầu bán làm gì cho mất công, ai lên cũng vậy thôi”. Quan niệm sai lầm và yếm thế ấy đưa đến thái độ lơ là, vô cảm, bất động trước bầu cử. Vì bản chất chánh trị là, mình không làm thì người khác vẫn làm, và thường làm thiệt hại cho quyền lợi của mình. Không bầu người đồng quan điểm, yểm trợ cho cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, thì quốc tế vận của người Mỹ gốc Việt sẽ yếu, thiếu tiếng nói và bàn tay xây dựng trong chánh quyền đệ nhứt siêu cường thế giới là Mỹ. Không bầu cho người hiểu biết văn hóa, niềm tin, và khát vọng của người Mỹ gốc Việt, một sắc dân thiểu số mới định cư ở Mỹ hơn 40 năm thôi mà đã thành đạt, đóng góp rất nhiều cho Tiểu bang Cali, cho nước Mỹ —  thì những người có đầu óc hẹp hòi xem chủng tộc mình là thượng đẳng, kỳ thị chủng tộc, coi người Việt là dân “ăn bám, dân tỵ nạn kinh tế” thấp bé sẽ thắng. Họ thắng thì họ biến thái độ kỳ thị chủng tộc da màu thành hành động che dấu như vụ gây khó khăn khi người Việt xin treo cờ, xin làm việc cho chánh quyền, xin làm ăn, lập chùa, nhà thờ, khi biểu tình mỗi khi những dân cử kỳ thị ấy lòn lách qua luật pháp cấm kỳ thị chủng tộc của luật pháp Mỹ.

Cộng đồng Việt không thể đi vào dòng chánh chánh trị Mỹ sâu sát, không thể vận động hành lang quyền lực Mỹ một cách hữu hiệu nếu người Mỹ thấy tỷ lệ đi bầu của người Mỹ gốc Việt thấp và ý chí dồn phiếu cho ứng ứng cử viên “pro Viet” chưa cao. Dân làm chánh trị Mỹ chỉ nể tập thể, cộng đồng Mỹ gốc Việt cử tri gốc Việt đi bầu tỷ lê cao, kỷ luật dồn phiếu mạnh. Vì dân làm chánh trị Mỹ sống bằng lá phiếu, và lá phiếu của người Việt tuy là lá phiếu biên tế nhưng có thể đóng vai trò cho giọt nước tràn đắc cử vì tỷ lệ ứng cử viên thắng thua ở Mỹ sát nút nhau.

Bầu cử đông và đúng để cộng đồng Việt có thể chia được cái bánh nhà nước Mỹ dành cho các sắc tộc trong xã hội Mỹ. Nhìn lại phần bánh mà các cộng đồng sắc tộc khác được tiểu bang, liên bang tài trợ, mà lòng người Mỹ gốc Việt buồn ảo não — trong tay chưa được một mảnh nhỏ nào, trụ sở công  Mỹ gốc Việt 43 năm ở Quận Cam, nhà nước Mỹ chưa hỗ trợ.  Tại sao? Tại vì người Việt chưa đầu tư khi đầu phiếu. Bản chất chánh trị không có chuyện làm ơn, làm dùm;  không bao giờ xin mà được, phải đấu tranh, trao đổi mới có. Nên phải bầu cử, phải đầu tư chánh trị cho những đại diện dân cử giúp cho mình. Không phân biệt Mỹ, Mễ, Việt. Ai thực sự hiểu biết, giúp đỡ, yểm trợ quyền lợi và chánh nghĩa đấu tranh cho người Việt – một cách thiết thực và lâu dài – là dồn phiếu vào đầu tư. Không phân biệt Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ. Đảng nào cũng có người làm chánh trị vương đạo hay bá đạo. Quyền lợi của người Việt sát sườn hơn. Chánh quyền địa phương, tiểu bang và quận hạt thành phố là chánh quyền chi phối phần lớn đời sống hàng ngày của chúng ta người Mỹ gốc Việt. Trong chánh trị phải có cả hai chung và riêng vì chung mà không có riêng, chung sẽ vô hồn, và riêng mà không có chung là cá nhân ích kỷ.
Gần 300 triệu dân Mỹ đang ngước mắt nhìn xem coi người Việt mà họ đã dang tay ra giúp đỡ định cư sau 43 năm, trình độ dân chủ có thăng tiến như trong việc ăn học, làm ăn ở Mỹ không. Hàng vạn chánh trị gia Mỹ đang chờ xem tỷ lệ đầu phiếu của người Mỹ gốc Việt có cao, kỷ luật đầu phiếu của người Mỹ gốc Việt có bền chặt như tinh thần đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam không — suốt hơn 43 năm không mệt mỏi, không ngừng nghỉ”

Cuộc tiếp tân của Tân Thị Trưởng Garland sẽ được tổ chức một ngày gần đây.

Nguyên Nhật

 

Be the first to comment

Leave a Reply