Rao vặt cần người

RAO VẶT 1 THÁNG

CẦN PHỤ NỮ TRUNG NIÊN SẮN SÓC CỤ BÀ

Cần một phụ nữ trung niên chăm sóc cho một cụ bà ở Murphy, Texas. Ở lại đêm từ thứ Hai đến thứ Sáu. Phụ giúp việc nhà chút ít, biết lái xe càng tốt. Xin liên lạc Châu/Victoria (469) 951-2428 – Mau: (972) 965-6961

Be the first to comment

Leave a Reply