Video dân làng Đồng Tâm kỷ niệm 1 năm ngày bắt sống 38 cánh sát cơ động, và tiếp tục tố cáo thủ đoạn gian manh của cộng sản

Be the first to comment

Leave a Reply