SỰ THẬT CHUYỆN XÉ LẺ TỔ CHỨC TƯỞNG NIỆM 30-4 TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ DALLAS/FORT WORTH

 

DFW.- Tháng 3 đã kết thúc, tuần tới chúng ta bước vào Tháng Tư Đen của Mùa Quốc hận lần thứ 43. Khắp nơi trên thế giới nơi nào có cộng đồng Người Việt, đặc biệt tại Hoa Kỳ đã chuẩn bị tổ chức NGÀY QUỐC HẬN 30-4. Riêng tại địa phương Dallas-Forth đã có sự chuẩn bị cho NGÀY QUỐC HẬN như một sự chạy đua của một động viên trên đường về tới đích. Tình trạng ganh đua đưa đến sự xé lẻ theo chúng tôi được biết như sau: “Trong một buổi họp có mặt những thành viên của Liên Hội, Chủ tịch Cộng Đồng hạt Tarrant ông Hồ Văn Điền, Chủ tịch Cộng Đồng Dallas Jason Lý, và BS Đàng Thiện Hưng của Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài, Liên Hội ngỏ ý muốn tham gia với UBBTTĐ vào những ngày lễ tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ như lễ Thượng Kỳ đầu năm, lễ Quốc Hận 30 Tháng Tư nhưng với điều kiện đưa ra cho BS Hưng là trong thư mời phải mời đích danh ” Quý Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH”, còn những hội Cựu Quân Nhân  khác thì chỉ được mời tổng quát là “Quý Hội Đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH” mà thôi.  Những người trong LH tham dự buổi họp đó không đồng ý cho UBBTTĐ dùng những tên chính thức của những hội đoàn Cựu Quân Nhân khác vì họ khẳng định chỉ có những hội nằm trong Liên Hội mới là những hội có chính danh, và những hội Cựu Quân Nhân ngoài LH không có chính danh.

Chủ tịch Hồ Văn Điền cũng đã tuyên bố trong buổi họp với cương vị Chủ Tịch CĐNVQG hạt Tarrant ông chỉ nhìn nhận Liên Hội và những hội cựu quân nhân nằm trong Liên Hội, và ông Hồ Văn Điền không nhìn nhận những hội Cựu Quân Nhân nằm ngoài Liên Hội.  Vì muốn tạo sự đoàn kết trong lực lượng cựu quân nhân hơn nữa sự đóng góp đều vì chính nghĩa và danh dự tập thể Người Việt tỵ nạn. Do đó Bác Sĩ Đàng Thiện Hưng không thể có một chọn lựa nào hợp lý hơn là đứng bên ngoài sự bất đồng này!.

Từ sự bất đồng và sự chọn lựa này của bác sĩ Đàng Thiện Hưng nên LH và CĐ Tarrant nên CĐ Tarrant và LH quyết định xé lẻ và họp khẩn để tổ chức lễ Quốc Hân thứ hai cùng ngày cùng giờ với UBBTTĐ  với sự hiện diện của ca nhạc sĩ Việt Khang. Cuộc diện hoàn toàn đổi khác với hai tháng trước ông Hồ Văn Điền Chủ tịch hạt Tarrant và ông Jason Lý Chủ tịch Cộng Đồng Dallas cùng với UBBTTĐ sẽ cùng tổ chức lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ngày 28 tháng 4, và yễm trơ CĐ Dallas tổ chức Lệ Quốc Hận tại trụ sở CĐ Dallas cho những đồng hương vùng Dallas vì đường xa không thể đến Arlington được.  Để nhắc nhở thế hệ trẻ những đớn đau của những người mất nước tha hương, và những hy sinh của thế hệ cha anh, Bác sĩ Đàng Thiện Hưng đã để nghị trong đêm 28 tháng 4 sẽ tổ chức một chương trình nhạc với chủ đề “Đêm Nguyện Cầu”, và sẽ mời hai ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung và Quốc Khanh về đễ trình bày những bài ca nói vể những hy sinh của những ngưòi chiến sĩ QLVNCH và gia đình, những đau thương của ngưòi dân Miền Nam trong cuộc chiến và nhất là sau ngày mất nước 30 ThángTư.  Cả ba người đã đồng ý, và sau đó BS Hưng đã trả tiền cho ca sĩ và mua vé máy bay cho họ. ..

Sự tình là như vậy,Quốc hận mãi sẽ kéo dài khi đoàn kết chưa tới.

Kim Đính

Be the first to comment

Leave a Reply