ỦY BAN SÁNG LẬP TƯỢNG ĐÀI VIỆT-MỸ ARLINGTON CHUYỂN TRÁCH NHIỆM BẢO TỒN ĐẾN HAI CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC HỘI CỰU QUÂN NHÂN ĐỊA PHƯƠNG

Arlington, TX.- Rất tình cờ chúng tôi nhận được tin qua điện thư của một Hội Cựu Quân Nhân và đã tham dự một buổi họp giữa Ủy Ban sáng lập Tượng Đài Việt – Mỹ Arlington gồm có các ông Bùi Quang Thống, Đào Chí Nhân, Mai Văn Đức, bác sĩ Đàng Thiện Hưng và các Hội Cựu Quân Nhân gồm có Hải Quân Trùng Dương, Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Thiết Giáp, Nhảy Dù, Nha Kỹ Thuật, Lực Lượng Đặc Biệt, Biệt Động Quân. Nguyên văn thơ mời được bác sĩ Đàng Thiện Hưng gởi đến tất cả các Hội Cựu Quân Nhân: Kính thưa Quý Hội Trưởng các hội đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH,

Để chuẩn bị cho Lễ Thượng Kỳ đầu Năm Mậu Tuất tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, em kính mời quý anh quý chú đến tham dự buổi họp lúc 12 giờ trưa thứ bảy ngày 13-01-2018 tại văn phòng em tọa lạc tại 3020 Matlock Road, Suite 200. Arlington, 76015.  Sự hiện diện của quý anh, quý chú sẽ giúp cho việc chuần bị thêm chu đáo và buỗi lễ thêm nhiều ý nghĩa.  Xin thành thật cám ơn.

Mến,

BS Đàng Thiện Hưng”

Mở đầu bác sĩ Đàng Thiện Hương cám ơn đại diện các Hội Cựu Quân Nhân đã đáp lời mời đến tham dự buổi họp. Ông không đi thẳng mục đích theo nội dung thư mời là chuẩn bị cho lễ Thượng Kỳ đầu năm Mậu Tuất mà đưa ra một đề nghị xa hơn; đó là trách nhiệm bảo tồn Tượng Đài. Theo ông, công tác bảo tồn Tượng Đài là trách nhiệm không từ một cá nhân hay một tổ chức, đoàn thể mà là sự phối hợp trách nhiệm chung của hai Cộng Đồng và đặc biệt là các Hội Đoàn Cựu Quân Nhân. Mỗi năm chúng ta có ba ngày lễ lớn là chào cờ đầu năm, Quốc Hận 30 tháng 4, Ngày Quân Lực 19 tháng 6 và có thể phối hợp với các cựu quân nhân Hoa Kỳ hai ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong và Cựu Chiến Binh. Mọi người đều đồng ý, tuy nhiên buổi họp còn giới hạn chưa có sự hiện diện một số Hội Đoàn Cựu Quân Nhân như Hội Không Quân, Hội Võ Bị, Hội Quân Cảnh, Hội Công Binh… và đại diện hai Cộng Đồng.

Buổi họp gồm Ủy Ban Bảo Tồn Tượng Đài và các Hội Cựu Quân Nhân hiện diện chấp thuận phối hợp tổ chức ngày lễ Thượng Kỳ đầu năm được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 17 tháng 02 năm 2018 (nhằm ngày Mồng Hai Tết Mậu Tuất) tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ Arlington.

Sự phối hợp và sự cộng tác đầu tiên trên đây là một tin vui trong sự đoàn kết của cộng đồng địa phương.

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply