Không quân Trung Cộng lại quần thảo sát Đài Loan

Chiến đấu cơ J-11 của Trung Cộng Reuters

Bộ Quốc Phòng Đài Loan, thông báo, hôm 20/12/2017, không quân Trung Cộng đã tiến hành các bài diễn tập gần sát không phận Đài Loan. Đây là lần thứ tư từ đầu tháng Trung Cộng có các động thái quân sự như vậy.

Theo Bộ Quốc Phòng Đài Loan, nhiều máy bay quân sự Trung Cộng, trong đó có một chiến đấu cơ, đã bay lượn thao diễn trên vùng trời khu vực Bashi, điểm cực nam của hòn đảo. Các máy bay Trung Cộng đã lượn đi lượn lại nhiều vòng trong vùng Biển Đông. Không Quân và hải Quân Đài Loan được lệnh theo dõi sát các hoạt động của máy bay Trung Cộng.

Những cuộc thao diễn quân sự như vậy là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Trung Cộng và đảo Đài Loan đang xấu đi rõ rệt từ nhiều tháng nay.

Quan hệ càng trở nên xấu hơn từ khi bà Thái Anh Văn lên làm tổng thống.

Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai của Trung Cộng. Với bộ luật « chống ly khai », Bắc Kinh dành cho mình quyền thu hồi đảo Đài Loan bằng sức mạnh trong trường hợp Đài Bắc chính thức tuyên bố độc lập hay có sự can thiệp của nước ngoài vào Đài Loan.

Theo truyền thông Đài Loan, trong năm 2017, không quân Trung Cộng đã thực hiện ít nhất 20 cuộc thao diễn như vậy, trong khi năm 2016 chỉ có 6 cuộc

Be the first to comment

Leave a Reply