ASIA TIMES SQUARE TỔ CHỨC MỪNG TRUNG THU 2017

Rước đèn Trung Thu

Trong ba năm liên tiếp VIETV 55.5 Dallas, năm đầu tiên còn mang tên VIETFACE TV đã cộng tác với Asia Times Square như một “partner” tổ chức mừng Trung Thu cho các em cùng với sự hỗ trợ đặc biệt của thành phố Grand Prairie và các hội đoàn, tổ chức khác. Bởi từ ân tình lúc còn sinh tiên ông Grant Loh đã hỗ trợ và giúp đỡ cũng như khuyến khích VIETV. Chúng tôi còn nhớ, vào một dịp Tết Nguyên Đán, ông và cả nhà đón xem chương trình chúc Tết của gia đình Hong Kong nhưng đài lại thực hiện không đúng. Ông không vui nhưng đã quảng đại tha thứ…

Bẵng đi một thời gian, ông không còn thấy Hongkong quảng cáo trên VIETV nữa, ông buồn và hỏi tại sao? Chúng tôi cũng không biết trả lời sao mà chỉ đáp “sự sắp xếp chưa sẵn sàng”. Ông ra đi vào cuối tháng 12 năm 2016, trong lúc ngậm ngùi đưa tiễn tôi nhớ lại lời ông trong những lần gặp gỡ. Ông không bao giờ làm buồn lòng ai… Đó là ân tình mà chúng tôi, VIETV luôn luôn đồng hành với Asia Times Square. Trong ngày khai mạc chương trình Trung Thu 2017, bà Jennifer Nguyễn đã nhắc lại. Hôm nay không có sự hiện diện “bác Grant Loh” nhưng tâm khảm của những người đã biết về ông, hình như ông phản phất đâu đây…Đó chính là Grant Loh Foundation!

Ông Dân biểu cùng hát với các em

Chương trình chương trình Trung Thu năm nay bắt đầu vào chiều thứ sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2017 có sự hiện diện Thị Trường, Cảnh sát Trưởng thành phố Grand Prairie, Dân biểu, Nghị viên, nhiều đại diện cộng đồng sắc tộc. Đặc biệt với sự hiện diện của hai Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Hạt Tarrant. Xuân Nam – Thy Nhung hai xướng ngôn viên VIETV Dallas nhận trách nhiệm điều hợp chương trình. Sang ngày Thứ Bảy, ngày 30 tháng 09 Andy Quốc Duy thay thế Xuân Nam cùng với Thy Nhung trong một chương trình vui nhộn hơn, phát quà Trung thu với múa lân rước đèn…

Ngày Tết Trung Thu đã trở thành ngày truyền thống của Asia Times Square, bên cạnh với sự đồng hành của VIETV mặc dù đã hai năm qua Hongkong không còn là khách hàng của VIETV Dallas.

Be the first to comment

Leave a Reply