BIẾT ƠN VÀ TRI ÂN

Garland, TX.- Trưa Thứ Tư ngày 30 tháng 08 năm 2017 Cộng Đồng Đa Văn Hóa và các sắc tộc địa phương phối hợp với Siêu Thị Hiệp Thái tổ chức bữa ăn thân mật tại nhà hàng Đồng Quê lúc 12 giờ trưa. Mục đích của buổi gặp gỡ tạo sự thân thiện, đoàn kết giữa cơ quan chính quyền địa phương, các đại diện dân cử, và các cơ quan truyền thông báo chí, truyền thanh, truyền hình Việt Nam. Tiếp theo truyền thống hai năm đã qua, Cộng Đồng Đa Văn Hóa và các mạnh thường quân như Siêu Thị Hiệp Thái, Thuận Phát – Cali Saigon Mall, Cindi’s New York Restaurant của ông bà Trần Quang Hồng tổ chức ngày “cám ơn” cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và gia đình. Năm nay đặc biệt 300 phiếu ăn từ Dickey’s BBQ dành riêng cơ quan cứu hỏa. Cô Nga, thay mặt cho gia đình Siêu thị Hiệp Thái trao tặng cho đại diện ty Cứu Hỏa Garland.

Hiện diện trong bữa ăn trưa thân mật, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của hai dân biểu tiểu bang bà Angie Chen Button, bà Burkett Cindy, Thị trưởng thành phố Garland Douglas Athas, Nghị viên đơn vị 6 Garland Robert Vera, đại diện Cảnh sát, cơ quan cứu hỏa cùng các cơ quan liên hệ thành phố Garland, đặc biệt có sự hiện diện của bà Mona Wooddard người nhận trách nhiệm thành phố giám sát tiến trình tu sửa trung tâm sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đã được thành phố Garland chuẩn thuận ngân khoảng $80,550.00.

Trong dịp này, bà Jennifer Nguyễn Chủ tịch Cộng Đồng Đa văn Hóa cám ơn tất cả mọi người đã đến tham dự cùng một ý hướng chung là chung vai chung sức bảo đảm sự an toàn và xây dựng thành phố Garland vững mạnh. Tiếp theo bà Dân biểu Angie Chen Button, Burkett Cindy và Thị trưởng Douglas Athas chia sẻ trách nhiệm chung. Mọi người cũng không quên kêu gọi tất cả cùng hướng về thành phố Houston để chia sẻ niềm đau và sự mất mất vì cơn bão Harvey.

Buổi ăn trưa để biết ơn và tri ân chấm dứt lúc 2 giờ cùng ngày.

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply