HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC DFW ĐI VỀ ĐÂU?

Dallas, TX.- Sau khi lá thư của cựu Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Sơn chính thức phổ biến trên Người Việt Dallas, thứ Sáu ngày 11 tháng 8 năm 2017 thì nội dung của lá thư này đã được luân lưu trên diễn đàn. Từ đó bùng phát những ý kiến tương phản và khác biệt:

-Ông Cao Văn Lâm đã được bầu vào chức vụ Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức ngày 25-2-2017 có hợp lệ và đúng Nội Quy không? Nếu không hợp lệ thì cuộc bàn giao giữa cựu Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Sơn với tân Hội Trưởng Cao Văn Lâm để buổi ra mắt trình diện Ban Tân Chấp Hành như đã xảy ra. Thật sự sự đổ vỡ không bắt nguồn từ cuộc bầu cử hợp lệ hay không hợp lệ mà chính do hành xử thiếu tôn trọng và bất chấp nội quy của Tân Hội Trưởng Cao văn Lâm khi “ra lệnh” người thay thế Trưởng vùng Dallas chưa hết nhiệm kỳ theo nội quy ấn định. Tức nước vỡ bờ kéo theo những hệ lụy khác. Mặt trận “pháp lý” bắt đầu từ những người không chấp nhận sự thắng cử “thiếu vẻ vang” của ông Cao Văn Lâm.

-Quyết định từ nhiệm Hội trưởng và từ bỏ tư cách Hội viên của ông Cao Văn Lâm là tự nguyện hay bị uy hiếp hay áp lực không? Mục đích tổ chức buổi họp khoáng đại ngày 24-6-2017 của ban Chấp hành Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức do ông Cao văn Lâm làm Hội trưởng để giải quyết tình trạng bất ổn, xây dựng nội bộ hay một âm mưu nào khác? . Nếu không chuẩn bị cho một âm mưu thì lá thư từ chức từ đâu mà có một cách sẵn sàng, chính ông Cao Văn Lâm đọc ngay sau buổi họp bắt đầu, trong khi thơ mời họp khoáng đại do chính ông Cao Văn Lâm ký tên. Ông Cao Văn Lâm và Ban Chấp Hành phải nắm vai trò chủ động nhưng đã bất lực. Sự từ chức của ông Cao Văn Lâm đương nhiên được hợp thức hóa và chính danh. Nếu ông Cao văn Lâm nhận ra được sự công bằng và hợp lý phải trở lại từ đầu.

Những người Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Đức tại Dallas-Fort Worth không nên dựa vào phe phái, tình cảm để bênh vực hay chống phá mà làm mất đi những gì chúng ta đã chia sẻ với nhau từ quân trường mẹ Thủ Đức, đến chiến trường và ngay trong ngục tù cộng sản. Chúng ta đừng đi xa hơn trong chia rẽ và hận thù. Hiện tượng chụp mũ, chê bai hiềm khích đã bắt đầu, trách nhiệm này chúng ta qui trách cho ai, nếu trong chúng ta không nhận ra lẽ phải và sự công bằng.

Nhật Nguyên

 

 

 

 

Kính Anh Việt Quốc,

Tôi cám ơn Anh đã có ý kiến, tôi xin đưa ra ý kiến của tôi để thêm vào ý kiến của Anh.

  1. Việc TT Nixon đã bị công tố độc lập xác định ông có tội, nên khi Lưỡng Viện Quốc Hội sửa soạn đưa ông TT Nixon ra trước Quốc Hội để đàn hoặc thì TT Nixon xin từ chức, chứ không phải Quốc Hội Hoa Kỳ đã bó tay.
  2. Còn ông Hội Trưởng Cao Văn Lâm không có tội mà các ông Hoàng Lộ, Nguyễn Ngọc Minh, Trương Quốc Tuấn đã đánh phá ông Lâm và bắt ông Lâm phải từ chức. Vì áp lực đánh phá bằng face book, email của các ông vừa kể trên và áp lực của gia đình nên ông Lâm đã làm đơn xin “rút lui” khỏi chức Hội Trưởng và ra khỏi Hội Thủ Đức DFW. Nhưng sau khi suy nghĩ tinh thần trách nhiệm, sức khỏe được phục hồi trở lại và để không phụ lòng các Hội Viên đã bầu cho anh Lâm, nên ông Lâm muốn “trở lại” đảm trách  chức Hội Trưởng đến hết nhiệm kỳ 2017-2020. Sự việc chỉ có thế thôi, xin chấm dứt ở đây. Cám ơn thiện ý và ý kiến xây dựng của Anh Việt Quốc. Thân chào đoàn kết.

Tri Nguyễn

 

Kính anh Tri, trong bài viết của anh tôi không giám  xâm lấn vào nội bộ của Hội CSVSQ/TĐ/DFW. Nhưng tôi xin góp ý với anh Tri 1 việc nhỏ thôi.

 

Tất cả chúng ta bỏ nước ra đi là muốn có cuộc sống  “Tự do” và ” Dân chủ”. Và quyền “Tự do” là gì ? như trong hiến chương HCQ  Hoa Kỳ đã ghi rỏ trong các điều 1,2,3…

 

Bằng chứng cho thấy anh Lâm tự ý TỪ CHỨC VÀ XIN RÚT LUI RA KHỎi HỘI CSVSQ/TĐ thì không có bất cứ AI có quyền bắt giữ anh Lâm ở lại được. Chỉ có  và duy nhất đảng CSVN mới chơi luật rừng thôi; thì anh không thể biện minh như vậy được. Xin anh Tri hãy dùng những cụ thể khác thiết thực hơn trong việc ứng dụng này.

 

Điều nữa, anh Tri đem vụ TT Trump ra phân giải lại càng tồi tệ hơn.  Lịch sử đã cho thấy vụ Water Gate, TT Nixon từ chức lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã bó tay và TT Nixon ra đi … Anh Tri nghĩ sao ???

 

Huynh Đệ Chi Binh là gì hởi Anh Em.

 

 

Kính Quý vị,

Tôi có vài lời muốn góp ý với Ông Nguyễn Ngọc Sơn, cựu Hội Trưởng Hội Thủ Đức DFW. Ông Sơn chỉ lập lại những ý kiến trước đây của các Ông Trương Quốc Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Lộ, chứ chẳng có điều gì mới mẻ cả, cá mè một lứa. Ông quên không nhắc tới những ông như Hoàng Lộ, Trương Quốc Tuấn, Nguyễn Ngọc Minh là Hội Viên Hội Thủ Đức mà đã viết những lời lẽ mạ lỵ, phỉ báng ông Hội Trưởng Cao Văn Lâm kể cả Hội Thủ Đức nữa, nói Hội Thủ Đức DFW là Hội “quái thai”. Trước đây ông là Hội Trưởng Hội gì vậy? ông Sơn, ông không biết xấu hổ khi một Hội Viên nói xấu ông Hội Trưởng và Hội Thủ Đức DFW hả ông Sơn? Bây giờ ông lại bị tên “con nít” xỏ mũi tất cả bốn ông. Bốn ông đều là “sĩ quan hèn” mà không biết nhục. Không có lửa làm sao có khói hả ông cựu Hội Trưởng, chính vì vậy mà  ông đương kim Hội Trưởng Cao Văn Lâm phải làm đơn xin “rút lui”. Trong buổi hội ngày 24-6-2017 các ông Hoàng Lộ, Phi Hùng, Nguyễn Hiếu là CỬ TỌA ĐOÀN, chứ không phải CHỦ TỌA ĐOÀN nhé, hơn nữa cả 3 ông cử tọa đoàn đều có thù oán cá nhân trước đây với ông Hội Trưởng Cao văn Lâm. Đừng đánh lận con đen, đánh hỏa mù. Cử toạ đoàn không có quyền quyết định bất cứ một vấn đề gì, thế mà ông Hoàng Lộ đã tiếm quyền, tiếm danh, không cho ai phát biểu hoặc có ý kiến khác với cử toạ đoàn, thậm chí còn nói những lời không có cơ sở chút nào. Khi ông Hội Trưởng “rút lui” thì tất cả Ban chấp Hành cũng phải rút lui, tôi có 2 bản “nội quy” thật là ba láp. Không sinh hoạt thường xuyên với Hội Thủ Đức DFW, không có mặt trong buổi Hội Bầu Cử Hội Trưởng mà dám nói buổi bàu cử ngày 25-2-2017 là âm mưu, gian lận, lại thêm một lần nữa ba láp của ông Hoàng Lộ. Điều này ông Hoàng Lộ đã sai 100%. Khi ông Hoàng Lộ đã sai 100% thì tất cả những gì ông Hoàng Lộ “nặn ra” đều sai trái, có nghĩa là tôi muốn nói cái gọi là Ban XLTV. Ban XLTV này là Ban XLTV “ma”. Ấy thế mà ông Trần Văn Thạch, miệng luôn luôn nói “tha cho Tao, tao già, tao bệnh, mà lại đứng ra nhận chức Trưởng Ban XLTV. Như vậy có phải là có “âm mưu gì đây”??? Riêng việc ông Hội Trưởng Cao Văn Lâm có đơn xin “rút lui”, nhưng không đúng thủ tục và không hợp lệ nên không có gía trị pháp lý gì cả. Cả bốn ông với tư cách gì mà giám nói rằng buổi hội ngày 24-6-2017 đã chấp nhận cho ông Hội Trưởng Cao Văn Lâm “rút lui”. Các ông còn nhớ ông niên trưởng Huỳnh Kim Hiếu, cầm camera, đứng trước các ông và hỏi ai muốn làm Hội Trưởng, các ông miệng “câm như hến”, Ai muốn ông Cao Văn Lâm “rút lui” chức Hội Trưởng Hôi Thủ Đức DFW xin giơ tay mà cũng chẳng có một ông nào giơ tay, tại sao bây giờ các ông đánh phá ông Hội Trưởng cao Văn Lâm???. Các Ông phải biết luật chơi ở xứ Tự Do, Dân Chủ, các ông biết không? Có nghĩa là các ông phải có một Đại Hội Khoáng Đại với tất cả số Hội Viên trên 50% (148/2=74), và nội dung buổi Hội phải nói rõ là “cứu xét việc ông Hội Trưởng “rút lui” “ mà phải được 2/3 số Hội Viên biểu quyết đồng thuận chấp thuận cho ông Hội Trưởng “rút lui”, thì lúc đó mới kể là ông Hội Trưởng chính thức rời khỏi chức Hội Trưởng (vì ông Hội Trưởng Cao Văn Lâm là người được bầu lên một cách công khai chính đại). Các Ông chưa thực hiện được buổi họp này, tất cả Ban Chấp Hành và tất cả Hội Viên chúng tôi đều chưa thấy có mốt buổi họp như kể trên được thực hiện, nên ông Hội Trưởng Cao Văn Lâm vẫn đương nhiên, mặc nhiên và hiển nhiên còn tại chức cho hết nhiệm kỳ 2017-2020. Các ông Hoàng Lộ, tư thù cá nhân với ông Cao Văn Lâm cố tình đánh phá, vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, ông Trương Quốc Tuấn thất cử cố tình đánh phá ông Cao Văn Lâm đắc cử “vừa háo danh, âm mưu thủ đoạn, vừa đánh trống vừa ăn cướp” ăn không được thì đạp đổ có phải không???, ông Nguyễn Ngọc Minh đòi hỏi bầu cử phải công bằng, mà chữ “đề cử” không có trong nội quy của Hội Thủ Đức DFW, nên ông tức tối xin ra khỏi danh sách bầu cử cùng với ông Trần văn Thạch trước khi bầu. Ông Nguyễn Ngọc Minh còn vu oan cáo vạ một Hội Viên Hội Thủ Đức DFW là “CHIẾN SĨ BỘ ĐỘI TẦM VU”. Ngoài ra, ông Nguyễn Ngọc Minh còn thuộc làu “16 CHỮ VÀNG” . Trở lại ông cựu Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Sơn, ông đã chấp nhận cuộc bầu cử ngày 25-2-2017 và đã trao cờ cho ông Tân Hội Trưởng Cao Văn Lâm, ông còn đứng ra điều hành toán Quốc Quân Kỳ trong buổi ra mắt Tân Ban Chấp Hành. Thử hỏi ông cựu Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Sơn chúng tôi “âm mưu” “gian lận” ở chỗ nào? Trong nội quy có phần chức Hội Trưởng chỉ làm việc có 2 nhiệm kỳ, mà chúng tôi vẫn chấp nhận để tên ông vào danh sách bầu cử Hội Trưởng. Vì ông là người được “đề cử”, Thay vì ông dùng chức vụ cựu Hội Trưởng để hòa giải những bất đồng trong Hội cựu SVSQTB/Thủ Đức mà ông lại cấu kết với ông Trương Quốc Tuấn, Hoàng Lộ và Nguyễn Ngọc Minh để đánh phá Hội Thủ Đức.Tôi nghĩ ông giống như TT OBAMA khi xuống chức, còn cấu kết với Đảng DC, yểm trợ cho Bà Cựu TT Hillary thất cử, đánh phá TT đương nhiệm Donald Trump. Dù muốn gì thì muốn, TT Trump vẫn phải làm TT hết nhiệm kỳ 4 năm. Muốn kết tội ông TT Trump, quốc hội lưỡng viện phải có trên 2/3 số Hạ viện và Thượng viện bỏ phiếu đồng thuận thì TT Trump mới dời chức Tổng Thống trước nhiệm kỳ 4 năm. Ông Hội Trưởng Cao Văn Lâm cũng phải được áp dụng luật chơi này. Tôi thấy ông cựu Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Sơn “tiểu nhân”,” ăn cháo đá bát” ở chỗ đó. BCH chúng tôi không bao giờ bị lèo lái bởi bất cứ một cá nhân nào, kể cả ông Trần Thái Hòa theo lời “vu khống” của ông Cựu Hội Trưởng Nguyễn Ngọc Sơn. Ông Trần Thái Hòa đối với chúng tôi không phải “thầy dùi, thầy đục” gì cả vì chúng tôi đã trưởng thành. Các ông cần “thầy dùi, thầy đục”, các ông suy bụng ta ra bụng người. Óc của các ông chỉ bằng óc chim nên các ông cần. Để kết luận tôi thấy Ban XLTV của các ông “nặn ra” là vô giá trị và hoàn toàn không có cơ sở một khi chúng tôi vẫn còn ông Hội Trưởng điều hành Hội Thủ Đức DFW. Tôi mong tất cả hội viên Hội Thủ Đức DFW nên tẩy chay buổi họp ngày 20-8-2017 và đó là chuyện nên làm thưa quý vị. Xin tất cả các Hội Viên hội Thủ Đức DFW lên diễn đàn và có tiếng nói. Mong thay.

Một hội viên

 

Mời đọc qua các Email, vài ý kiến    Hội cựu SVSQ/TD  , chỉ là một Hội Ái hửu như bao hội đoàn khác  của người lưu vong,lạc xứ , của những người VN tỵ nạn cộng sản mà thôi . Hội, là để những người đồng hương, đồng môn gặp nhau an ủi, thăm hỏi nhau, chia xẽ vui buồn  trong hoàn cảnh Mất nước, mất nhà xa lìa tộc họ   chớ có gì là quan trọng , chớ đâu có  quyền lợi gì, đâu có tác hại gì cho nhau đâu . Người nào vui lòng ra đảm trách , điều hành Hội  là mừng , chớ họ đâu có quyền và lợi gì đâu  mà cho  những người trong BCH  là bọn là họ là phe đảng , rồi chữi mắng nhau thế này, thế khác  . Ai là kẽ hưởng lợi trong viêc Hội tan rã  này ?  Có phải là cộng sản không  ?   mà cs có phải là kẽ thù của Dân Tộc VN không ?   Cộng sản VN đã bỏ hằng triệu đô la (USD)  cho NQ-36 đó . Phải đánh sập các tổ chức các Hội đoàn VN tỵ nan cs đó

On Thursday, August 10, 2017 10:22 PM, THANH NGUYEN <thanh.nguyen_fw@sbcglobal.net> wrote:

 

Anh Trần Ngọc có  ý kiến rát thành khẩn , Tôi đồng ý sự phát biếu của anh . Riêng tôi, những người như anh Sơn ( cựu Hội Trưởng,  Anh Tuấn , anh Lộ, là những người tôi rất quý mến  ( từ khi có Hội TĐ tới giờ )  . Từ khi xảy ra lôi thôi , dư luận , làm xáo trộn hàng ngủ Hội Thủ đức , tôi rất  buồn  nhưng tôi nghĩ, rồi sẽ hiểu nhau trên vấn đề đâu có gì quan trọng đâu . Kẽ thù bất cộng đái thiên với chúng ta là Việt cộng . chứ chúng ta cùng màu cớ, sắc áo, có gì đâu mà đấu đá lẩn nhau !)  Mấy tháng qua, tôi chưa mở lời nào để công kich, chữi mắng  ai , vậy mà, trong số anh em ấy như Tuấn và Sơn  lại viêt e mail  mắn nhiết  tôi ( là những người có học hành cao )  trong BCH  của Lâm .  không còn ra  thể thống gì . Trong ngày 24-6-2017, cử tọa  cử tôi làm chủ tọa đoàn ,  Hoàng Lộ và vài người đuổi tôi xuống , rằng tôi không có tư cách làm chủ tọa cuộc họp  và cũng không ai, có tư cách làm CT được , chỉ có Hoàng Lộ mới có tư cách làm chủ tọa cuộc họp  và toàn thể cuộc họp nháo loạn ồn ào , anh Bùi Đảo ,  Chị Hoa , Anh Việt , Tr/tá Hiếu phát biểu , không ai cho phất biểu . chỉ có ông Lộ, ông Thạch, ông Minh chủ trù cuộc họp , Vây, cuộc hợp đó , tôi mới nói là không có giá trị gì hêt , có nghĩa là mọi việc  xẩy ra hôm ấy (24-6-17) hoàn toàn không giá trị .    Rồi bây giờ như vậy nữa.  Tôi cũng sẽ không tham gia Hội nữa . Chán quá rồi . thật không ra gì >

 

On Thursday, August 10, 2017 9:28 PM, Ngoc Tran <tran.ngoc.v@gmail.com> wrote:

 

Kính thưa Quý Niên Trưỡng , Huynh  Trưỡng và Đồng môn Thủ Đức .

 

 Xin phép Quí vị cho tôi có thêm một vài ý kiến nhận xét :

 

 1) – Đọc qua  E mail của anh  Nguyễn Ngọc Sơn ( cựu Hội Trưỡng ) vừa gởi cho  anh em chúng tôi .Tôi thấy  những lời lẻ sao giống hệt như của  anh Trương Quốc Tuấn ???

 Tôi xin hỏi Anh Sơn có phải cái mail nầy thực sự là hoàn tòan của anh viết ra không ? Nếu đúng là do anh viết ra  .Tại sao anh  để cho anh Tuấn gởi đến cho chúng tôi với một mục đích gì ? Chúng tôi rất là hối hận đã cộng tác làm việc với anh trong 2 nhiệm kỳ vừa qua ,mà anh chính là Hội Trưỡng cũng rất được lòng nhiều người mến chuộng .Còn chúng tôi thì  được gì ? Sau khi hết nhiệm kỳ anh bước xuống . Thay vì anh phải luôn ở cạnh anh em chúng tôi ,hổ trợ cho  Anh Lâm làm tròn nhiệm vụ một Tân Hội Trưỡng và  đứng trung gian hòa giãi mọi sự bất đồng trong hội ,đàng nầy anh không làm mà còn đứng về một phía chống đối , nay còn viết Mail với những lời lẽ không ra gì giống như mạt sát anh em chúng tôi , không coi trọng ai cả ( Ngay các vị Niên Trưỡng ,Huynh Trưỡng là những người lớn tuổi đã từng  đưọc HỘI đua lên làm trong Ban GIÁM SÁT &TƯ VẤN 

 Ngày 24 /6 / 2017 vừa qua .Anh không có đến tham gia buổi họp .Anh có biết rõ hết gì đâu  ?  Vì sao Anh Lâm phãi tuyên bố từ chức Hội Trưỡng .  ( vì có một số  thành phần…. chống phá ,nói nầy nói nọ làm sao mà anh ấy chịu nổi ) Ai  nằm trong hoàn cảnh nầy cũng phãi làm vậy thôi . Và sau khi Anh Lâm từ chức thì  chúng tôi cũng rất là buồn ,như Rắn mất đầu….

 Rồi sau đó  Anh Hoàng Lộ  ( vùng Dallas ) được một người  là anh L… đề cử lên phia trên bàn làm cử tọa đoàn ( và có lẻ anh Hoàng Lộ tự coi mình như người có nhiều quyền lực , tự tung tự tác cho ai nói thì cho .Ngay cã mấy chị  phu nhân cùa các vị Thủ Đức đứng lên xin góp ý kiến ,thì cũng bị Hoàng Lộ không cho có ý kiến  và Anh Em chúng tôi trong Ban Chấp Hành cũng bị áp đão từ đó và cũng chính Hoàng Lộ đã nói : << Hội Trưỡng từ chức thì Ban Chấp Hành cũng phãi giải tán ,không còn giá trị gì cả>>  .Thành thử chúng tôi bực tức lắm .Riêng tôi coi đây như là một cuộc   Cướp Chính Quyền ( Cũng ví như khi CS chiếm miền Nam ,họ loại bỏ những người củ của VNCH ) do đó chúng tôi không muốn tham gia hay tổ chức một cuộc bầu cử nào nữa cã .

 

2) – Còn riêng đối với Anh Tuấn : ” Anh kêu gọi sự hợp tác lại trong anh em để tránh sự tan rã của hội Thũ Đức ” 

   Tôi thấy thực sự hội CSVSQ / TĐ /DFW  nếu  phải đi đến sự tan rã cũng do ở mấy anh mà ra thôi .

  Anh LÂM  mặc dầu đã tuyên bố từ chức HT  .Nhưng đơn của anh ấy chưa được sự chấp thuận của các NT trong Ban GIÁM SÁT & TƯ VẤN .Nay Anh ấy thấy cần thiết phãi trở lại làm tròn nhiệm vụ mà anh em đồng môn đã tín nhiệm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua thì chúng ta phãi hoan nghênh và tự động giải tán cái Ban gọi là Xử Lý Thường Vụ ,chứ còn tổ chức bầu cử lại nầy nọ làm chi nữa để phãi có sự lộn xộn như ngày hôm nay .Giả thử kỳ bầu cử vừa qua nếu mà Anh Thạch và anh Minh không tuyên bố rút tên ra thì chắc chắn một trong hai người nầy sẽ đắc cử HT rồi  , Đó cũng là nguyện vọng của chính anh rồi ? ,chứ đâu ai còn nói bầu cử  gian lận nầy nọ….. ???

 

 3) – Và còn một vấn đề sau cùng là Anh Hoàng Lộ ( là một người anh tôi cũng từng quý mến ) .Anh nói << gây Gió….. gặp Bảo >> .Thì tôi xin nói trắng ra .Chính anh là người gây ra << Giông….. Bảo >> 

Nếu từ ngày sau bầu cử  .Anh không bư mốc  ,bắt bẻ chuyện nầy chuyện nọ trong bầu cử ra thì hội Thủ Đức có chuyện gì đâu .Anh em minh vẩn sinh hoạt vui vẽ  kia mà ….( anh đừng vì hiềm khích cá nhân với nhau ,mà lôi cả đám vào sự chia rẽ…  )

 

Thưa các Niên Trưỡng ,Huynh Trưỡng đó là những sự việc quá bức xức mà đàn em không nói ra thì không chịu được .Ai Ghét ai Giận thì  đàn em xin chịu .và xin chịu trách nhiệm với những lởi mỉnh nói….

Trân trọng kính chào .

 

    NGỌC ( FORT WORTH )

 

Be the first to comment

Leave a Reply