HỘI BIỆT ĐỘNG QUÂN DFW TÁI HOẠT ĐỘNG

T.T. Trần Bá Di chào vĩnh biệt QVK Nguyễn Xuân Phong

Garland, TX.- Trưa Chủ nhật, ngày 30 tháng 07 năm 2017 gần 20 chiến hữu Biệt Động Quân và phu nhân đã có một buổi họp mặt đặc biệt tại nhà hàng Quốc Hương Garland từ 11 giờ 30 đến 3:30 chiều. Chương trình của buổi họp không ngoài mục đích thành lập và xây dựng Hội Biệt Động Quân Dallas-Fort Worth và vùng Phụ Cận đã bị gián đoạn hoạt động trong nhiều năm qua.

Trong lời mở đầu với các Niên trưởng và chiến hữu cùng các phu nhân hiện diện, ông Trần Thái đã tha thiết bày tỏ sự ưu tư và khát vọng của mình là Hội Biệt Động Quân Dallas-Fort Worth hồi sinh.  Sau một thời gian dài hơn 5 năm trôi qua, với nhiều lý do khách quan và chủ quan hầu như không còn xuất hiện với danh nghĩa hội. Trong chúng ta, có lẽ chưa ai quên ngày ra đi của Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, con chim đầu đàn của Biệt Động Quân năm 2016 tại địa phương Dallas nhưng thiếu vắng Hội Biệt Động Quân Dallas-Fort Worth trong ngày tiễn đưa mà chỉ có cá nhân chiến hữu BĐQ tham dự. Nhận thấy, sự vắng mặt trong các sinh hoạt đấu tranh chung của Cộng Đồng địa phương cùng gánh vác với các hội cựu quân nhân bạn là thiếu trách nhiệm, do đó trong năm nay, chúng ta đã trở lại trong một số sinh hoạt đáng ghi nhớ như ngày Quốc Hận 30 tháng 4 với Cộng Đồng Dallas – Fort Worth, Ngày Quân Lực 19 tháng 6 với Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Dallas-Fort Worth…

Sự phục hoạt của Hội Biệt Động Quân Dallas không ngoài ba mục đích chính sau đây:

-Kết nối tình huynh đệ chi binh tạo sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Từ đó chúng ta sẽ có những buổi họp mặt chân tình chia sẻ những buồn vui trong quá khứ và hiện tại kết chặt tình thân. Chúng ta sẽ an ủi cho nhau những ngày cuối đời, tiễn đưa nhau người đi trước kẻ đi sau.

-Chúng ta sẽ cùng nhau một tiếng nói trong các sinh hoạt trong Cộng đồng cũng như các hội đoàn cựu quân nhân khác. Cùng giúp đỡ và chia sẻ để xây dựng cộng đồng Việt nam hài ngoại vững mạnh.

-Chúng ta sẽ cố gắng gầy dựng một quỹ tương trợ bằng nhiều cách mà chúng ta có được đề cứu trợ cho các chiến hữu BĐQ bên nhà cũng như chiến hữu BĐQ khó khăn tại đây…

Vì nhân sự tham dự không đông đủ, buổi họp đã không hình thành một Ban Chấp Hành Hội Biệt Động Quân đầy đủ. Ông Trần Thái được mọi người đồng thuận nhận trách nhiệm Hội Trưởng, ông Lê  Văn Thông trách nhiệm Hội Phó Ngoại Vụ với ba Niên Trưởng Cố Vấn: Huỳnh Kim Hiếu, Nguyễn Hữu Khang và Phạm Mẫn. Còn lại các chức vụ như Hội Phó Ngoại Vụ, Thư Ký và Thủ Quỹ cũng không kém phần quan trọng sẽ được điền khuyết sau. Mọi người chia tay trong niềm tin và hy vọng Hội Biệt Động Quân Dallas-Fort Worth và Vùng Phụ Cận đã được tái hoạt động với trách nhiệm của người chiến sĩ Mũ Nâu trong tinh thần “Huynh Đệ Chi Binh”.

Nguyên Nhật

 

Be the first to comment

Leave a Reply