THAM KHẢO Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG TÌM TÂN GIÁM ĐỐC SỞ HỌC CHÁNH THÀNH PHỐ GARLAND-ROWLETT-SACHSE.

Chọn tiêu chuẩn ưu tiên chọn Giám đốc Sở Học Chánh

Garland, TX.- 10 giờ sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 07 năm 2017 một sự kiện chưa từng xảy ra đối với Sở Học Chánh Garland gồm 3 thánh phố Garland, Rowlett và Sachse; đó là buổi sinh hoạt gồm các đại diện sắc tộc Á Châu hoàn toàn cởi mở và dân chủ với mục đích tham khảo góp ý những tiêu chuẩn cần thiết để tìm chọn một vị lãnh đạo xứng đáng vào chức vụ Giám đốc Sở Học Chánh (Superintendent). Chức vụ này đã bị khiếm khuyết vào cuối tháng 12 năm 2016 khi Tiến sĩ Bob Morrision từ chức về hưu được phụ cấp $44,115 và Tiến sĩ Deborah Cron tạm thời thay thế cho đến ngày hôm nay.

Sự tìm kiếm một Giám Đốc Sở Học Chánh rất quan trọng và một sự quan tâm chung của mọi người, các bậc phu huynh, học sinh và ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả thầy cô giáo đang phục vụ tại các trường học thuộc 3 thành phố Garland – Rowlett và Sachse. Riêng đối với Cộng đồng Việt Nam sự kiện còn khác biệt hơn đó là tiếng Việt được chính thức được giảng dạy vào niên khóa mới 2017-2018 tại các trường trong học khu.

Chương trình bắt đầu đúng 10 giờ theo như lời thông báo của bà Jennifer Nguyễn. Hơn 20 người đại diện cộng đồng Việt Nam, Phi Luật Tân, Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Hoa… hiện diện tại Parsons Pre-Kindergarten School
2202 Richoak Dr.,  Garland, TX 75044

Người điều hợp chương trình là ông Rick Berry, cựu Giám đốc Học Chánh đã về hưu năm 2004. Ngoài ông ra còn có 2 người khác tên Nola Wellan và Peter Flynn được School Board Trustee ủy nhiệm trong cuộc thăm dò ý kiến trong việc tuyển chọn vị Giám Đốc Sở Học Chánh mới. Mọi người đã đóng góp tích cực, nhiều tiêu chuẩn được đưa ra mà người lãnh đạo phải có. Một cuộc bỏ phiếu khá thú vị để chọn những tiêu chuẩn ưu tiên. Ba tiêu chuẩn được đa số chọn là: Good Communication – Goals For Excellence – Open minded…

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ trưa và sau đó mọi người cùng chụp một tấm hình lưu niệm trước khi chia tay.

Be the first to comment

Leave a Reply