No Image

Nha Kỹ Thuật

August 2, 2017 NguoiVietDallas 0

Ngoài các bộ phận xâm nhập không vận, Sở Bắc (tức là Phòng 45B dưới quyền điều hành của Ðại Úy NGÔ THẾ LINH, thuộc […]