KỶ NIỆM NGÀY QUÂN LỰC 19-6 TẠI DALLAS-FORT WORTH

Chào Quốc Kỳ Ngày Quân Lực tại Tượng Đài

Kỷ niệm ngày Quân Lực 19-6 đã trở thành truyền thống đối với tập thể cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở tại các thành phố có đông dân cư Việt nam và cựu quân nhân cư ngụ.

Thành phố Dallas-Fort Worth năm nay lại có hai tổ chức kỷ niệm ngày Quân lực. Cả hai tổ chức đều diễn ra tại thành phố Arlington cùng một ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2017

Tổ chức thứ nhất do sự phối hợp của Gia đình Mũ Đỏ – Lực Lượng Đặc Biệt và Gia đình Pháo Binh tổ chức tại Tượng đài Việt Mỹ. Chương trình bắt đầu từ 11 giờ sáng và kết thúc vào lúc 1 giờ trưa.

Tổ chức thứ hai do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Dallas-Fort Worth bao gồm các hội cựu quân nhân ngoài 3 hội kể trên được tổ chức trong nhà hàng Top Super Buffet trong khu Bến Thành Plaza. Chương trình bắt đầu lúc 1 giờ 30 và kết thúc trước 5 giờ chiều.

Cả hai tổ chức đều thành công theo cách nhìn chung của mọi người về nội dung và cách tổ chức. Ngoài những người đã định kiến và sự lựa chọn riêng, đa số đã tham dự cả hai bên vì thời gian và thời gian cũng như địa điểm thuận tiện cho phương tiện di chuyển. Nhận định riêng qua các bài phát biểu, bài phát biểu về ý nghĩa của Ngày quân Lực thì bài phát biểu và trách trình bày của Bảo Vinh, đại diện lớp trẻ do Liên Hội tổ chức nổi trội nhất.

Đặc biệt trong lời phát biểu của hai Chủ tịch Cộng đồng Dallas Jason Lý và chủ tịch thụ ủy Liên danh vừa được tuyên bố đắc cử Hồ Văn Điền đã chia sẻ và kêu gọi sự đoàn kết. Ngày Quân lực theo quan niệm của hai vị này là sự anh dũng và gương hy sinh cho thế hệ trẻ tiếp nối. Tinh thần Ngày Quân lực trở thành bất diệt…Có người thầm thì, sự xuất hiện của Thụ ủy Liên danh Đoàn Kết vừa đắc cử thể hiện tinh thần đoàn kết đáng ca ngợi nhưng đại diện cho Cộng đồng hạt Tarrant thì hơi quá sớm. Sự kiện này người ta lại liên tưởng cũng có lần cô Bùi Thảo Nhi đã đại diện Cộng đồng Tarrant phát biểu tại tượng đài này trước đây!

Số người tham dự, không khí hai nơi tổ chức hoàn toàn khác nhau. Một nơi có hình tượng oai hùng của hai người lính Việt – Mỹ trong quang cảnh lộng gió, nắng gắt chói chang ngược lại một nơi khép kín mát mẻ, ấm cúng… đông đảo người hơn. Một trong những người đã tham dự cả hai bên cũng đã chia sẻ nỗi buồn riêng của mình. Ông nhớ đến đồng đội xưa trong nỗi ngậm ngùi, rồi một ngày chúng ta sẽ nằm xuống tình trạng chia rẽ những người cựu quân nhân đến bao giờ mới chấm dứt tại địa phương. Sự kiện tổ chức Ngày Quân Lực ở hai nơi, cùng ngày, cùng thành phố đã không biểu hiện trọn vẹn ý nghĩa và tinh thần của ngày Quân lực mà trong những lời phát biểu cả trong hai nơi tổ chức.

Từ Nguyên

Be the first to comment

Leave a Reply