CUỘC BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG HẠT TARRANT ĐÃ KẾT THÚC.

Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang bắt tay chúc mừng tận chủ tịch Hồ văn Điền

Dalllas/Fort Worth – Trong một cuộc bầu cử kéo dài hai ngày, Liên danh Đoàn Kết do ông Hồ văn Điền thụ ủy đã đắc cử chủ tịch ban chấp hành, hai ông Bùi Đảo và Nguyễn Toàn, giám sát viên chính thức tuyên bố đắc cử nhiệm kỳ 2017-2020 Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant. Kết quả đã được công bố trong buổi kiểm phiếu tại trụ sở cộng đồng, thành phố Dalworthington Gardens chiều ngày Thứ Bảy 17 tháng 6 năm 2017.

Lần đầu tiên Cộng Đồng Hạt Tarrant có một cuộc bầu cử hào hứng, sôi động với 3 liên danh ứng cử gồm có liên danh Trái Tim Việt Nam cô Bùi Thảo Nhi thụ ủy, liên danh Nhân Vị bà Nguyễn Hữu Đoan Trang thụ ủy, và liên danh Đoàn Kết ông Hồ văn Điền thụ ủy. Ban Vận động và tổ chức bầu cử đã xét đủ điều kiện và tổ chức buổi ra mắt cử tri để ba liên danh trình bày phương hướng hoạt động và trả lời những thắc mắc của cử tri. Nhưng thời gian không lâu sau đó, như trong số báo trước đây chúng tôi đã đề cập đến: Hiện tượng Bùi Thảo Nhi Thụ ủy Liên danh Trái Tim Việt Nam qua thông báo rút lui của Liên danh Trái Tim Việt Nam.

Sự kiện được trình bày qua thông báo của Cộng đồng hạt Tarrant và ban bầu cử. Cuộc bầu cử vào ban Chấp hành còn lại hai liên danh. Nguyên nhân từ sự khiếu nại  ba cử tri là ông Phạm văn Tiền, Ngô văn Tuận và Nguyễn Tống Hiến về cô bùi Thảo Nhi thụ ủy liên danh, người đã từng về Việt Nam dạy học gần hai năm nên không thể ứng cử chủ tịch cộng đồng được. Trưởng ban bầu cử, Nguyễn Kinh Luân đã hỏi cô Bùi Thảo Nhi và được cô Bùi Thảo Nhi xác nhận có về Việt Nam dạy học, cho nên trong một phiên họp của Ủy ban bầu cử gồm 14 người, đã biểu quyết với túc số 10 người không đồng ý cô Bùi Thảo Nhi ứng cử chủ tịch, và khuyến cáo liên danh này nên chọn một vị thụ ủy khác để tiếp tục ứng cử. Và nếu liên danh này đắc cử có thể mời cô Bùi Thảo Nhi giữ một nhiệm vụ khác trong ban chấp hành ngoại trừ chức vụ chủ tịch nhưng liên danh Trái Tim Việt Nam đã quyết định chấm dứt cuộc tranh cử.

Trong buổi kiểm phiếu, một chủ tọa đoàn giám sát đã được bầu chọn gồm có các ông Nguyễn Quang Biểu, Nguyễn Trọng Hiếu, và Nguyễn văn Nở, cùng một thư ký đoàn gồm ba người. Chủ tọa đoàn đã yêu cầu hai liên danh, hai ứng cử viên giám sát, và các cơ quan truyền thông báo chí xem xét 5 thùng phiếu đã được niêm phong và hỏi có khiếu nại gì không. Tất cả không khiếu nại, và thùng phiếu đã được khui ra để kiểm phiếu. Kết quả được Bác sĩ Phạm văn Chất, Chủ tịch cộng đồng Hạt Tarrant cũng là Trưởng ban giám sát công bố có tổng cộng 413 phiếu bầu, liên danh Đoàn Kết đã đắc cử với 314 phiếu bầu, liên danh Nhân Vị được 90 phiếu bầu, có 9 phiếu bất hợp lệ, và hai ông Bùi Đảo và Nguyễn Toàn đương nhiên đắc cử làm giám sát viên cộng đồng (nhu cầu cần 3 người và chỉ có hai vị ứng cử).

Chủ tọa đoàn cũng hỏi các liên danh có khiếu nại gì việc kiểm phiếu và kết quả không. Không có ai khiếu nại gì cả, và Bác sĩ Phạm văn Chất đã mời liên danh Đoàn Kết gồm có Chủ tịch Hồ văn Điền, Phó chủ tịch ngoại vụ Lê Kim Oanh, Phó chủ tịch nội vụ Nguyễn Phuơng Hùng, Tổng thư ký Phạm thị Tuyết, cùng hai giám sát viên Bùi Đảo và Nguyễn Toàn lên trình diện quý đồng hương và các cơ quan truyền thông báo chí, ông cũng ngỏ lời chúc mừng các vị đắc cử và kêu gọi cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang đã bắt tay chúc mừng ông Hồ văn Điền và liên danh Đoàn Kết. Bà hy vọng Cộng đồng Hạt Tarrant đã có thế hệ thứ hai kế thừa gánh vác trách nhiệm thay thế chúng ta tiếp tục mọi công tác. Ông Hồ văn Điền (con của một vị sĩ quan Cảnh Sát là ông Hồ văn Đông) đã cảm tạ quý đồng hương đã tín nhiệm liên danh Đoàn kết, và như tên gọi của liên danh ông hứa sẽ cố gắng đoàn kết phát huy chính nghĩa quốc gia, tiếp tục các công tác cộng đồng. Buổi ra mắt Tân Ban Chấp hành có thể được tổ chức trong tháng tới.

NVDL

Be the first to comment

Leave a Reply