“Công nghệ mới có thể dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Ba”

Trong một cuộc phỏng vấn với David Faber, phóng viên trang CNBC vào thứ 4 vừa rồi (20/6), ông Ma đã phát biểu rằng những công nghệ mới như máy học và trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Ba. “Cuộc cách mạng công nghệ đầu tiên đã dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Nhất”, ông Ma giải thích với CNBC, “Cuộc cách mạng công nghệ thứ hai gây ra Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Và bây giờ đang là thời kỳ của cuộc cách mạng công nghệ thứ Ba”. Máy học và trí tuệ nhân tạo đã trở thành đề tài nóng giữa các công ty, tạo nên kỷ lục số về lượng các doanh nghiệp tìm cách khai thác những công nghệ này trong việc kinh doanh. Những công nghệ trên cũng đã dấy lên lo ngại rằng nguồn nhân công sẽ bị thay thế bởi những chức năng tự động hóa. Điều này dẫn đến sự bùng nổ của những hệ quả về địa chính trị do sự gia tăng của tự động hóa. Tại hội nghị Gateway 2017, ông Ma đã phát biểu: “Cuộc cách mạng công nghệ thứ ba có thế dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Ba”. Hồi tháng 2, tại lễ khai trương trụ sở Úc của Alibaba, ông Ma đã từng cảnh báo sự nguy hiểm khi giao thương toàn cầu chậm lại: “Nếu giao thương ngừng lại, chiến tranh sẽ nổ ra”. Theo quan điểm của ông Ma, việc thay thế công nhân bằng các công nghệ mới và áp lực kinh tế việc này gây ra cho hệ thống chính trị có thể dẫn đến xung đột vì một số người sẽ đổi đời nhờ những thay đổi này trong khi một số khác sẽ tụt lại phía sau. Theo ước tính của ông, Chiến tranh Thế giới thứ Nhất bùng nổ vì Cuộc cách mạng Công nghiệp gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế của nhiều giai cấp và quốc gia. Điều này khiến các xung đột nổ ra, và những công nghệ tương tự cũng góp phần dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Để ngăn chặn cuộc xung đột này, ông Ma cho biết các chính phủ cần phải xử lý vấn đề thay thế nhân công và giúp lực lượng lao động thích nghi với những công việc với, đồng thời nâng cao giáo dục để hỗ trợ ngăn chặn các kết quả tiêu cực. Ông Ma cho biết: “Trong 30 năm tiếp theo, công nghệ sẽ thay đổi rất nhiều cơ hội việc làm. Vì thế, nếu chúng ta không thể giúp các công ty địa phương hội nhập toàn cầu, rất nhiều vấn đề sẽ nảy sinh”. Ông Ma cũng tin rằng con người sẽ không trở nên vô dụng ngay cả khi những công nghệ này phát triển. Ông nói: “Tôi nghĩ máy móc, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được trí thông minh của con người”. Đông Giang (Theo BI)

Trong một cuộc phỏng vấn với David Faber, phóng viên trang CNBC vào thứ 4 vừa rồi (20/6), ông Ma đã phát biểu rằng những công nghệ mới như máy học và trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Ba.

“Cuộc cách mạng công nghệ đầu tiên đã dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Nhất”, ông Ma giải thích với CNBC, “Cuộc cách mạng công nghệ thứ hai gây ra Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Và bây giờ đang là thời kỳ của cuộc cách mạng công nghệ thứ Ba”.

Máy học và trí tuệ nhân tạo đã trở thành đề tài nóng giữa các công ty, tạo nên kỷ lục số về lượng các doanh nghiệp tìm cách khai thác những công nghệ này trong việc kinh doanh.

Những công nghệ trên cũng đã dấy lên lo ngại rằng nguồn nhân công sẽ bị thay thế bởi những chức năng tự động hóa. Điều này dẫn đến sự bùng nổ của những hệ quả về địa chính trị do sự gia tăng của tự động hóa.

Tại hội nghị Gateway 2017, ông Ma đã phát biểu: “Cuộc cách mạng công nghệ thứ ba có thế dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Ba”.

Hồi tháng 2, tại lễ khai trương trụ sở Úc của Alibaba, ông Ma đã từng cảnh báo sự nguy hiểm khi giao thương toàn cầu chậm lại: “Nếu giao thương ngừng lại, chiến tranh sẽ nổ ra”.

Theo quan điểm của ông Ma, việc thay thế công nhân bằng các công nghệ mới và áp lực kinh tế việc này gây ra cho hệ thống chính trị có thể dẫn đến xung đột vì một số người sẽ đổi đời nhờ những thay đổi này trong khi một số khác sẽ tụt lại phía sau.

Theo ước tính của ông, Chiến tranh Thế giới thứ Nhất bùng nổ vì Cuộc cách mạng Công nghiệp gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế của nhiều giai cấp và quốc gia. Điều này khiến các xung đột nổ ra, và những công nghệ tương tự cũng góp phần dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Để ngăn chặn cuộc xung đột này, ông Ma cho biết các chính phủ cần phải xử lý vấn đề thay thế nhân công và giúp lực lượng lao động thích nghi với những công việc với, đồng thời nâng cao giáo dục để hỗ trợ ngăn chặn các kết quả tiêu cực.

Ông Ma cho biết: “Trong 30 năm tiếp theo, công nghệ sẽ thay đổi rất nhiều cơ hội việc làm. Vì thế, nếu chúng ta không thể giúp các công ty địa phương hội nhập toàn cầu, rất nhiều vấn đề sẽ nảy sinh”.

Ông Ma cũng tin rằng con người sẽ không trở nên vô dụng ngay cả khi những công nghệ này phát triển. Ông nói: “Tôi nghĩ máy móc, trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được trí thông minh của con người”.

Đông Giang (Theo BI)

Be the first to comment

Leave a Reply