THỦ ĐỨC GỌI TA VỀ!

Thủ Đức gọi Ta Về - Buổi Họp Mặt ngày 9-4-2017

DFW.- Đúng một tuần lễ nữa, theo thư mời được phổ biến trên các báo Bút Việt News, Người Việt Dallas và Thế Giới Mới của Ban Chấp Hành Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức kêu gọi các Huynh trưởng, Hội viên trong gia đình “Cư An Tư Nguy và phu nhân đến tham dự Đại Hội Khoáng Đại lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2017 tại Trụ sở Cộng Đồng Hạt Tarrant. Ba nội dung chính trong chương trình đại hội đã được đề nghị:

1.- Cùng nhau thảo luận tìm ra phương cách giải quyết những vấn đề nội bộ đang gây chia rẽ trong Hội.

2.- Đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

3.- Tu sửa Nội Quy cho phù hợp với sinh hoạt hiện tại.

Cùng lúc chuẩn bị cho ngày Đại hội sắp đến, cựu SVSQ K.12 Hoàng Lộ đã phổ biến những sự kiện liên quan đến nguyên nhân tình trạng gây chia rẽ đang xảy ra trong nội bộ Hội cựu SVSQTB/Thủ Đức Dallas-Fort Worth kể từ cuộc bầu cử Ban Chấp Hành mới nhiệm kỳ 2017-2020. Theo ông Hoàng Lộ và một số cựu SVSQ khác cho rằng cuộc bầu cử tín nhiệm “Hội trưởng Cao Văn Lâm” thiếu dân chủ và không trong sáng. Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử đã thiếu trách nhiệm không làm tròn bổ phận của mình. Ngoài ra còn có tác động khác là SVSQ Trần Thái Hòa đã vượt qua giới hạn điều hợp viên của mình, giải thích nội quy tùy tiện theo “ván đã đóng thuyền” gây nhiều mâu thuẫn, tạo bất đồng đối với thành phần không đồng ý kết quả bầu cử…

Theo dư luận chung quanh thư mời đã là đề tài cho nhiều người bàn ra tán vào. Với thời gian một buổi chiều thứ bảy cùng một lúc đưa ra 3 vấn đề quan trọng để giải quyết là bất khả thi. Hơn nữa theo cách nhìn chung, một Đại hội khoáng đại quan trọng mang ý nghĩa tồn vong và phát triển của Hội khác hẳn với Đại hội họp mặt như “Thủ Đức gọi Ta về” thuần túy liên hoan, văn nghệ. Sự hiện diện “quý phu nhân” không cần thiết và có thể một ẩn ý khác. Một cuộc bầu phiếu “tái tín nhiệm” cũng có thể xảy ra khi phải dùng lá phiếu. Sự kiện này không có trong nội qui nhưng với nguyên tắc đa số thắng thiểu số sẽ áp dụng trong bất cứ buổi họp nào với thành phần “chủ tọa đoàn phe ta”. Kết quả Đại hội Khoáng đại sẽ không giải quyết được gì mà còn tạo thêm sự chia rẽ trong nội bộ vốn đã âm ỉ từ bấy lâu nay.

Như cựu SVSQ Nguyễn Ngọc Minh phát biểu trong ngày bầu cử vừa qua: “chúng ta đều là sĩ quan, cấp chỉ huy..” Chúng ta đã bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy”, không ai còn “ham danh”, không còn muốn ra làm việc. Nhận trách nhiệm là một sự hy sinh nhưng mọi người đều mong muốn cuộc bầu cử phải trong sáng và dân chủ bởi danh dự của vị Hội trưởng là danh dự chung của tập thể các cựu SVSQ/TB Thủ Đức Dallas-Fort Worth.

Trong tâm tư của mọi người, sự chờ đợi  buổi họp khoáng đại ngày 24 tháng 6 năm 2017 sẽ đem lại thành công thật mong manh!

Nguyên Nhật

Be the first to comment

Leave a Reply