Dân Chủ Kathy Tran Tranh Ghế Dân Biểu

Kathy Tran.

FAIRFAX, Virginia (VB) — Bà Kathy Tran, một phụ nữ gốc Việt, sẽ đạị diện Đảng Dân Chủ ra tranh ghế Dân biểu tiểu bang Virginia địa hạt 42, nơi đa số cử tri là Dân Chủ.

Đối thủ Cộng Hòa của bà Kathy Tran sẽ là Lolita Mancheno-Smoak, đại diện Đảng Cộng Hòa điị phương.

Lý do có cuộc tranh cử này vì đương nhiệm là Dân biểu tiểu bang Dave Albo cho biết sẽ không tái tranh cử.

Ưu thế Đảng Dân Chủ có thể giúp bà Kathy Trần trở thành dân biểu gốc Việt đầu tiên ở Virginia.

Ngày bầu cử chung cuộc sẽ là ngày 7 tháng 11/2017.

Hiện thời quỹ vận động quyên được của ứng viên Dân Chủ Kathy Tran là $76,862.

Quỹ vận động quyên được của ứng viên Cộng Hòa Mancheno-Smoak Lolita là $1,900.

Bà Kathy Trần có ưu thế vì ở địa hạt 42 Virginia, có 57% cử tri bầu cho bà Hillary Clinton.

Bà Kathy Tran và ba mẹ là thuyền nhân vượt biển từ Việt Nam, khi bà mới 7 tháng tuổi. Họ chờ 13 tháng ở trại tỵ nạn để vào Hoa Kỳ.

Bà Kathy Tran đã từng là công chức ở Sở Huấn Luyện Nhân Dụng của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, giữ nhiều chức vụ khác nhau trong 12 năm công chức nơi đây, nơi đó bà đã từng giữ chức Giám Đốc Sở Chính Sách, Luật Pháp, Nội Quy (Director of the Division of Policy, Legislation, and Regulation).

Tiếp theo, bà làm việc cho hội đoàn về di trú — National Immigration Forum, nơi bênh vực người di dân.

Bà Kathy Trần tốt nghiệp đaị học Duke University, có bằng Cao Học Social Work tại đaị học University of Michigan.

Phu quân của bà là Matt, hai người có 4 con, hiện cư ngụ ở West Springfield.

Bà Kathy Tran trong làn sóng cấp tiến — có nhiều hoạt động bênh vực nữ quyền, di dân, người lao động..

 

Be the first to comment

Leave a Reply