Pháp thành lập Trung tâm quốc gia chống khủng bố

Ông Pierre de Bousquet de Florian lãnh đạo Trung tâm quốc gia chống khủng bố, PhápSTEPHANE DE SAKUTIN / .AFP / AFP

Trong buổi họp ngày 07/06/2017, tại Paris, Hội Đồng Quốc Phòng Pháp đã phê chuẩn sắc lệnh thành lập một Trung tâm quốc gia chống khủng bố, nằm trong Trung tâm điều phối thông tin tình báo. Quyết định của phủ tổng thống Pháp Elysée được đưa ra chỉ một ngày sau vụ tấn công khủng bố bằng búa nhắm vào cảnh sát trước Nhà thờ Đức Bà Paris.

Thành lập một đơn vị chống khủng bố cũng là một trong những lời hứa trong chiến dịch vận động tranh cử của tổng thống Emmanuel Macron. Trung tâm quốc gia chống khủng bố, còn gọi là « Task Force », trực thuộc tổng thống Pháp.

Điều hành « Task Force » là ông Pierre de Bousquet de Florian, từng đứng đầu cơ quan phản gián DST (Direction de la Surveillance du territoire) thuộc bộ Nội Vụ Pháp. Theo điện Elysée, trung tâm chống khủng bố sẽ hoạt động 24/24 giờ, gồm khoảng 20 người, chủ yếu là các nhà phân tích và đại diện của các cơ quan tình báo khác nhau tại Pháp.

Theo hãng tin AFP, Trung tâm quốc gia chống khủng bố chịu trách nhiệm « hướng dẫn chiến lược của các cơ quan tình báo » để bảo đảm sự điều phối giữa các cơ quan tình báo Pháp, nhưng « không định hướng tác chiến ». Ngoài ra, trung tâm này cũng « đề xuất lên tổng thống các kế hoạch hành động về hoạt động của các cơ quan tình báo » và « báo cáo hàng tuần với Hội Đồng Quốc Phòng, nơi thảo ra chiến lược chống khủng bố ».

Điện Elysée nhấn mạnh, mục đích thành lập « Task Force » là xóa bỏ ngăn cách giữa các cơ quan tình báo khác nhau của Pháp, chứ « không phải tạo thêm một tầng lớp quyết định mới ». Giải thích trên được cho là nhắm vào những lời chỉ trích của giới quan sát tình báo, cho rằng « Task Force » có thể trở thành một đơn vị quan liêu mới.

 

Be the first to comment

Leave a Reply