Lời của Phạm Văn Tiền

Bùi Nhi dẫn đầu đoàn biểu tình chống cờ Cộng Sản tại UTA

Thưa tất cả mọi người

– Việc cô Nhi Bùi về Việt Nam làm việc hơn 1 năm 6 tháng là điều không thể chấp nhận để đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia

– Đây là vấn đề quan trọng nhưng không thấy Bùi Nhi thành thật khai báo trong bản tiểu sử của mình

– Không thành thật với chính mình thì làm sao ai có thể tin mình

-Việt Cộng và những người làm ăn hợp tác với Việt Cộng sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong cộng đồng Người Việt Quốc gia .

– Điều nầy đã đương nhiên bất hợp lệ mà không cần phải viết trong bất cứ bản nội quy  nào

Xin cô hiểu cho ./.

– Phạm Văn Tiền

– Nguyễn Tống Hiến

– Ngô Văn Tuận

Be the first to comment

Leave a Reply