ĐẠI LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 78 ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ KHAI SÁNG PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Ông Võ Đan Trưởng Ban Tổ Chức

Fort Worth, TX.- Chúa Nhật, ngày 4 tháng 6 năm 2017, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Arlington – Fort Worth tổ chức Đại lễ Tưởng Niệm lần thứ 78 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo.

Trong diễn văn khai mạc, ông Võ Đan Hội Trưởng cũng là Trưởng ban tổ chức đã nhắc lại lịch sử 78 năm trôi qua gồm có 42 năm viễn xứ. Người tín đồ PGHH luôn luôn gắm liền với vận mệnh dân tộc Việt Nam. Là một tong phái Phật Giáo ra đời ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão (1939), Phật Giáo Hòa Hảo không ngừng xiển dương Giáo Pháp Học Phật Tu Nhân nhằm nhập thể đạo Phật chân truyền từ Đức Phật Tổ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, trong bối cảnh Việt Nam đang phải đương đầu với hai quốc nạn làm băng hoại nền văn hóa và sự sinh tồn của dân tộc lúc bấy giờ . Đó là sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản vô thần và sự thống trị thực dân Pháp.

Rất tiếc là vận nước chưa hạnh thông như toàn dân mong muốn. Sau năm 1975, chủ nghĩa Cộng sản nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam, khiến cho cả nước phải sống dưới sự thống trị độc tài của họ. Đạp Phật Giáo Hòa Hảo đã bị giải thể ngay sau đó và liên tiếp trải qua thời kỳ pháp nạn đến nay. Theo dòng người tìm tự do ở hải ngoại, người tín đồ PGHH dĩ nhiên không thể quên hương vị đạo đã thắm nhuần vào máu thịt, họ luôn luôn hoài bảo canh cánh  trong lòng là quang phục quê hương và gìn giữ lý tưởng giải thoát tâm linh ở bất cứ nơi nào họ sinh sống.

Tổ chức Lễ Kỷ niệm khai sáng nền Đạo để bảo trì giá trị tinh thần. Đại lễ phải được tổ chức trang nghiêm đúng nghi thức . Người tín đồ PGHH trong nước cũng như hải ngoại vẫn một lòng kiên trì chịu đựng “Giữ Đạo Chờ Thầy” làm sáng danh PGHH và làm tròn Tứ Đại Trọng Ân mà tôn sư đã dạy. Đứng trước tình hình đất nước lâm nguy giặc phương bắc phải có trách nhiệm thực hiện Ân Đất Nước…

Ý nghĩa Đại lễ 78 năm ngày khai sáng PGHH bắt nguồn từ ý nghĩa đó..

Tiếp theo trong phần trình bày về ý nghĩa ngày 18 tháng 5 được gọi là ngày thiêng liêng nhất đối với người tín đồ PGHH. Trong tinh thần ấy những tín đồ PGHH phải thể hiện được:

-Tinh thần ngày 18 tháng 5 Kỷ Mão bất diệt

-Đạo Phật Giáo Hòa Hảo trường tồn

-Tổ Quốc Việt Nam muôn năm.

Như thường lệ, ban tổ chức mời mọi người dùng bữa cơm chay thân mật trước khi chia tay.

Be the first to comment

Leave a Reply