ĐỌC SÁCH MÙA HÈ

Niên học sắp kết thúc, Sở Học Chánh thành phố Garland  đã chuẩn bị cho chương trình “Đọc Sách Mùa Hè” dành cho các em mẫu giáo.

Chiều Thứ Tư, lúc 5 giờ 30, ngày 24 tháng 05 năm 2017, Cô Lisa Đào thuộc Sở Học Chánh Garland, bộ phận ELL chuyên viên Việt Nam về Song Ngữ đã mời bà Jennifer Nguyễn, Public Relation của VIETV Dallas đến tham dự buổi đọc sách mùa hè tiêu biểu đầu tiên dành cho các em mẫu giáo được tổ chức tại Trường Trung Học Garland.

Chương trình này giúp ích rất nhiều cho các em trong thời gian nghỉ tập đọc, tập nghe những mẫu chuyện lý thú mà các em thích, ngoài mục đích trao dồi sự hiểu biết cho các em còn giúp các em tham dự những giải trí thiếu lành mạnh. Phụ huynh là một nhân tố quan trọng để thực hiện chương trình có hiệu quả. Phụ huynh được giúp đỡ và không phải bỏ tiền túi ra mua sách cho các em. Trong các sách cung cấp cho chương trình này gồm cả sách tiếng Việt.

Bà Jennifer Nguyễn đã đọc một mẫu chuyện ngắn gần 10 phút với sự chú ý ngoan ngoản lắng nghe của các em.

Chương trình “Đọc Sách Mùa Hè” được hơn 20 em tham dự, có 3 gia đình Việt Nam. Chương trình chấm dứt vào lúc 6 giờ 30 cùng ngày.

Be the first to comment

Leave a Reply