CỜ MÁU LẠI XUẤT HIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC ROWLETT

Garland, TX.- Hôm qua, Thứ Năm ngày 25 tháng 05 năm 2017, ông Phạm Quang Hậu Cựu Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas đã gửi điện thư qua diễn đàn chia sẻ: làm thế nào giải quyết tình trạng về sự hiện diện lá cờ máu tại trường Trung học Rowlett? Ông đã chuyển đến Hiệu trưởng của trường là Cô Michelle Bounds. Tuy nhiên với những lời phúc đáp “thiếu hiểu biết” (đính kèm theo đây) đã báo động không riêng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas mà ngay cả Cộng Đồng Hạt Tarrant và các Hội đoàn cùng có trách nhiệm giải quyết chung.

Từ trước đến nay, Cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại Dallas-Fort Worth đã từng hạ nhiều lá cờ máu và gần nhất tại Đại học Cộng Đồng TCC – South Campus trước ngày Hội thảo 30-4 năm nay tại đây.

Cuộc tranh đấu gay go nhất đã quy tụ trên năm ngàn người thập niên trước đây tại Đại học UTA. Lúc bấy giờ cô Bùi Nhi là Chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam UTA và hôm nay cô là Thụ Ủy Chủ tịch Liên danh Trái Tim Việt Nam đang vận động tranh cử vào Ban Chấp Hành Cộng Đồng Hạt Tarrant nhiệm kỳ 2017-2020.

Chúng tôi đề nghị công tác này sẽ ưu tiên dành cho 3 Liên danh Trái Tim Việt Nam do cô Bùi Nhi Thụ Ủy, Liên danh Đoàn kết do ông Hồ Văn Điền làm Thụ Ủy và Liên danh Đoàn Kết của Bà Nguyễn Hữu Đoan Trang Thụ Ủy hoặc cả 3 Liên danh cùng ĐOÀN KẾT vận dụng phương thức tốt nhất để “biến lá cờ máu” ra khỏi trường Trung học Rowlett và cho cô Hiệu trưởng Michelle Bounds “bài học lịch sử Lá Cờ Vàng”.

NVDL

 

Ladies and Gentlemen,

 

Enclosed please find the reply from the Principal of Rowlett High School,

This will be an issue that our community have to solve. Most of the students in DFW area are the 2nd or 3rd generation of the people who suffered dearly in the fight against the communist regime in Vietnam. Most of us still could not overcome the deep pain every time we just think about 1975. 

 

Please advise.

Pham Q. Hau

 

From: Hau Q. Pham [mailto:hqp75@verizon.net]
Sent: Tuesday, May 23, 2017 11:42 AM
To: Michelle Bounds
Cc: Jason Ly
Subject: Vietnamese American Community Flag

 

Dear Ms. Michelle Bounds,

One of your students,who will participate in your school graduation ceremony this June, wishes to carry the flag from former Republic of Vietnam in the ceremony. We understand you have a concern that if the yellow flag with three red stripes presents at this school event, it may create some issues.

We wish to explain that this flag was recognized by the great State of Texas since 2004, as the official symbol of the Texas Vietnamese American Community. Please refer to the attached message from the Governor Rick Perry dated November 10, 2004 for the proof.

With this letter, we respectfully request that: Rowlett High School follow the resolution from Our great State of Texas, recognize the yellow flag with three red stripes as the symbol of all Vietnamese American Students in your school, and allow Ms. Minh Thu to carry our flag.

Best Regards,

Hau Q. Pham
Director, Board of Directors
Former President
Vietnamese American Community of Greater Dallas
972-971-8248

 

Mr. Pham, our flag ceremony incorporates the official flags from each country, carried by our students who were born in that country.  I understand the Perry declaration, but we use only official national flags.   We do not use any others, and we do not even possess unofficial flags in our collection.  

We certainly want to be considerate of the feelings of our students, and do not want to force any student to carry a flag they are not comfortable with.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply