Tiễn biệt Ông Hoàng Đình Thám, Cố Vấn Hội Ái Hữu Bình Định Dallas-Fort Worth.

Ông Giuse Hoàng Đình Thám trong ngày họp mặt thành lập Hội Ái Hữu Bình Định

Dallas, TX.- Ông Hoàng Đình Thám là người thứ ba trong bốn vị cố vấn đầu tiên của Hội Ái Hữu Bình Định Dallas-Fort Worth đã ra đi,  tiếp theo ông Trần Lộc và ông Võ văn Long. Ông đã mệnh chung vào lúc 3 giờ sáng ngày 10 tháng 5 năm 2017, nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Đinh Dậu và hưởng thượng thọ 97 tuổi.

Buổi họp mặt đầu tiên để thành lập Hội Ái Hữu Bình Định tại nhà hàng Quốc Hương, những vị cao niên sinh ra và lớn lên ở Bình Định đã có mặt, trong đó có ông Hoàng Đình Thám lúc bấy giờ đã ngoài bát tuần. Thời gian, tuổi tác và sức khỏe ông đã không còn xuất hiện trong những lần sinh hoạt của Hội tiếp theo. Nếu chúng ta còn nhớ những lời khuyến khích và nhiệt tình ủng hộ về sự ra đời của một tổ chức gắn liền với quê hương, xứ sở mình sinh ra làm nhịp cầu không còn gì quý hóa cho bằng. Những hoài niệm, thao thức về những dấu chân đã đi qua của quê hương Bình Định để ngậm ngùi thương cảm, chen lẫn sự hạnh phúc. Đó là cuộc đời gắn liền với mảnh đất quê hương. Ông là một người có tinh thần quốc gia vững chắc, không chấp nhận chế độ Cộng Sản. Ông gia nhập vào ngành Cảnh Sát từ khi cụ Ngô Đình Diệm về chấp chánh và thành lập Đệ Nhất Cộng Hòa. Đến ngày miền Nam rơi vào tay Cộng Sản, ông vào tù như những quân, cán chính khác. Ông đến Mỹ theo diện Cựu Tù Nhân Chính Trị. Cuộc sống âm thầm lặng lẽ nơi xứ người, sự khát vọng nhìn thấy đất nước thay đổi: tự do, thanh bình vẫn chưa trở lại…

Thánh lễ tiễn đưa ông lần cuối tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào 8 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 20 tháng 05 năm 2017. Đồng hương Bình Định xin cầu nguyện Linh hồn Giuse Hoàng Đình Thánh sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

KD

Be the first to comment

Leave a Reply