THỊ TRƯỞNG GARLAND VINH DANH THÁNG DI SẢN Á CHÂU

Bà Jennifer Nguyễn với Proclamation của Thị trưởng Garland trao tặng

Garland, TX.- Chiều thứ ba, lúc 7 giờ 15 chiều ngày 16 tháng 5 năm 2017, trong buổi họp thường xuyên của thành phố, ông Thị Trưởng Athas Douglas thành phố Garland đã tuyên đọc và trao bản vinh danh cho bà Jennifer Nguyễn cũng là Chủ tịch tổ chức đa sắc tộc thành phố vào tháng Di Sản của Cộng Đồng Á Châu tại City Hall.

Khi tiếp nhận vinh dự này, bà Jennifer Nguyễn đã bày tỏ: “Cộng đồng Á Châu và Việt Nam luôn cố gắng hội nhập về mọi mặt qua các lớp hướng dẫn, cổ động giúp đỡ chính quyền địa phương, trực tiếp làm nhịp cầu bảo vệ an toàn cho mọi người bằng cách trao đổi, chuyển đạt tin tức và tuân thủ thi hành luật pháp địa phương. Garland, là thành phố, cộng đồng của chúng tôi, tuy chúng tôi đến từ các quốc gia xa vời, ngôn ngữ, phong tục, màu đã, sắc vóc khác nhau nhưng chúng tôi tự hào là một thành viên Garland.  Chúng tôi tuy có thể thấp bé nhưng sức mạnh vô biên cũng như những chất nổ tuy nhỏ nhưng sức công phá thì mạnh hơn sức tưởng tượng…” Khi bà Jennifer nói đến đây cả hội trường đã cười lớn! Bà cũng cảnh báo những phần tử xấu hảy từ bỏ ý định phá rối an ninh vì chúng tôi sẽ liên kết không để yên cho họ.  Cám ơn đã cho cơ hội và chúng tôi sẽ luôn gắn liền, hợp tác, giúp đỡ mọi người! Trong lúc phát biểu, hơn ba lần bà nhắc đến Cộng đồng Việt Nam nhưng rất tiếc chung quanh, chúng tôi không tìm thấy một đại diện diện người Việt Nam nào khác. Cộng đồng người Việt Quốc Gia Dallas với nhiều thành viên trẻ đã bắt đầu nhiệm kỳ mới nhưng rất tiếc cũng không có một đại diện nào! Sự kiện này đã từng xảy ra trong quá khứ. Nếu tình trạng thiếu quan tâm đến sự liên hệ cần thiết giữa Cộng đồng với chính quyền địa phương, sự sinh hoạt cũng đi vào ngõ cụt. Bà Jennifer không còn nhiều thời gian để nhận lãnh trách nhiệm không bị bắt buộc này. Đây là một mối ưu tư về khả năng và phát triển cộng đồng của Hội Đồng Quản Trị mới của ông tân chủ tịch Jason Lý.

 

Be the first to comment

Leave a Reply