THẮNG HAY THUA TRONG NỘI TÌNH HỘI CỰU SVSQ/TB THỦ ĐỨC DFW

Dallas-Fort Worth, TX.- Nội tình chung trong dư luận các Cựu SVSQ/TB Thủ Đức DFW kể từ sau ngày trình diện Tân Ban Chấp Hành tại nhà hàng Top Super Buffet thành phố Arlington đã có nhiều phản ứng không đồng ý kết quả bầu cử; đặc biệt là phương thức đề cử và nhận lời đề cử từ những người liên quan trong ban tổ chức và vận động bầu cử. Lý do đơn giản là thiếu người dần thân và tuổi tác đã làm nhiều người không sinh hoạt nhiều “vỗ tay đồng ý” như mong chuyến đò cập bến…

Nhưng một số người đã quen sinh hoạt theo tinh thần dân chủ thì không chấp nhận; đặc biệt là cách giải thích Nội qui theo nguyên lý “sắc sắc không không” nên đã đặt lại vấn đề “dân chủ trong bầu cử”.

Nguyên văn lá thư sau đây được chúng tôi đánh máy lại (bỏ dấu cho dễ đọc) của Cựu SVSQ Trần văn Thạch, nguyên Trưởng Vùng Dallas-Garland được ban tân Chấp Hành bổ nhiệm trong Ban Tư Vấn (Cố Vấn) sẽ làm rõ hơn cũng như đánh giá chính xác những gì đã xảy ra trong nội tình Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Dallas:

 

Kính thưa quý Niên Trưởng, các Chiến hữu Đồng môn Cựu SVSQ/TB Thủ Đức DFW

 

Thời gian gần đây, qua Báo chí và những tin tức đáng tin cậy trong anh em Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Dallas-Fort Worth:

  • Dư luận “Tình trạng không tốt đẹp” đã xảy ra, làm tổ thương tinh thần đoàn kết – Huynh Đệ Chi Binh & Tinh thần Cư An Tư Nguy. Đặc biệt kể từ ngày tổ chức bầu cử chức vụ “Tân Hội Trưởng” và việc chỉ định chức vụ “Trưởng và Phó Vùng Dallas”. Tất cả sự việc đã xảy ra mà Báo Người Việt Dallas đã đăng tải liên tiếp vài tuần lễ qua cho thấy được:

1.-Việc bầu cử  chức vụ “Tân Hội Trưởng” Cựu SVSQ?TB Thủ Đức DFW đã tiến hành không phù hợp tinh thần chung và nguyện vọng của đa số (hoài nghi, thiếu trung thực, mất niềm tin.v…v)   

 

 2.-Việc chỉ định chức vụ Trương và Phó Vùng Dallas cố ý áp đặt, không theo tinh thần Dân chủ

đã thực hiện từ trước của Vùng Dallas-Garland. Tổ chức của Vùng Dallas đã đem lại sự thành công to lớn trong việc thi hành công tác sinh hoạt của Hội trong thời gian qua.

3.-Với tinh thần cựu SVSQ/TB.Thu-duc & tính cách cựu Trưởng Vùng Dallas-Garland, tôi xin đề nghị:

 

-Chấn-chỉnh ngay tình-trạng “Chức-vụ Trưởng & phó Vùng Dallas. Viec “Bình Bầu” sẽ được thực-hiện do anh em Vùng Dallas đảm trách tại địa-phương trong thời-gian sớm nhất,dưới sự giám-sát của BCH/Hội.

4.-Riêng cá-nhân tôi, cựu SVSQ/TB Thủ- Đức Trần Văn Thạch xin phép BCH/Hội  được rút tên khỏi Ban Cố Vấn (Nhiệm kỳ 2017-2020) của Hội Cựu SVSQ/TB Thủ Đức –DFW. Tôi vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường như các hội viên khác.

5.-Kính nhờ Chiến hữu Tổng Thư Ký Hội phổ biến email này đến các Niên Trưởng, các Chiến hữu Đồng môn trong Ban Chấp Hành ma tôi không có email.

 

Kính chúc quý Niên-Huynh-Truong, các Chiến hữu Đồng môn sức khỏe – hạnh phúc.

Cựu SVSQ/TB Thủ Đức Trần-văn-Thạch.”

Người Việt Dallas chỉ muốn ghi lại đây một cách trung thực những điều được nghe, thấy và đọc để gióng lên tiếng chuông báo động – Như Cựu SVSQ Nguyễn Ngọc Minh hãnh diện và khẳng định là tất cả cựu SVSQ/TB Thủ Đức là thành phần có học và hiểu biết.

 

Nguyên Nhật

Be the first to comment

Leave a Reply